God sommerferie!

Første skoledag mandag d.11.august kl.8.15-11.40. SFO har åben herefter!

      

 

bakkeløbforside14

  Bakkeløb 

   translokation14   

Translokation 


   7klforsidejuni14   8.klasse på Bornholm

   forside2klmaj2014  

2.klasse i Silkeborg


   forsidesidsteskoledag14  

Sidste skoledag for 9.-10.klasse


   forsidebhmaj14  

 

Børnehaven laver fredagsunderholdning


   forsideminibymaj14  

Realby Ryom  

Flere billeder fra byen!