Indmeldelse

Børnehuset Blæsenborg administrerer selv ventelister og optagelse af børn til børnehaven. Det er derfor vigtigt at henvende sig via linket ”Ny elev” på skolens hjemmeside, eller personligt til Mette Mygind på tlf. 22 57 76 77. Børnehaven er omfattet af kommunens regler om friplads og søskenderabat. 

HUSK at melde adresseændring til børnehaven, da vores systemer ikke opdateres automatisk.

Vi tilbyder:

Inden endelig beslutning om indmeldelse tilbydes rundvisning og samtale.

Efter indmeldelse tilbydes opstartssamtale efterfulgt af tremåneders samtale med primærpædagogen.

Et årligt forældremøde for årgangen/gruppen

En årlige forældresamtale for alle børn.

En samtale inden skolestart med fokus på skoleparathed.

Sprogvurdering ved 3,4 år.


Kontakt os »

Du kan læse mere om priserne på børnehaven under sektionen Praktisk Information

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Her er dine muligheder:

Skriv en besked

86 39 40 02

ryomreal@ryomreal.dk