Skolebestyrelsen

Velkommen til skolebestyrelsen på Ryomgaard Realskole. Skolebestyrelsens arbejdsopgaver er defineret i $3 i vedtægterne for den selvejende institution Ryomgaard Realskole

"Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift - herunder forvaltningen af statslige tilskud - er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler."

 

Skolebestyrelsen mødes ca. hver anden måned altså 6 gange om året. Datoerne for bestyrelsesmøderne i skoleåret 2018/2019 kan findes i boksen til højre/nedenfor.

Dagsorden og referater kan findes på skolens Intranet. Alle forældre har ret til at foreslå punkter til dagsorden, og det gør man ved at ringe eller skrive til et medlem fra bestyrelsen (se kontaktinformation nedenfor)

Bestyrelsesmøder for skoleåret 2018/2019

Onsdag d. 7. november 2018

Torsdag d. 13. december 2018

Onsdag d. 30. januar 2019

Onsdag d. 6. marts 2019

Onsdag d. 12. juni 2019

Bestyrelsen

Eske Ulsted (EU)

Stilling: Bestyrelsesformand
Email: eskeulsted@gmail.com

Tommy Planthinn (TP)

Stilling: Næstformand
Email: tommyplannthin@gmail.com
Telefon: 23480757

Jette Rasmussen (JR)

Stilling: Bestyrelsesmedlem
Email: jette.e.rasmussen@gmail.com
Telefon: 51717853

Helene V. Lyth (HL)

Stilling: Bestyrelsesmedlem
Email: helene.v.lyth@gmail.com
Telefon: 23617250

Jacob Dyppel (JD)

Stilling: Bestyrelsesmedlem
Email: jacob@dyppel.com
Telefon: 72286115

Henning Ilsø (HI)

Stilling: Bestyrelsesmedlem
Email: henning.ilsoe@gmail.com
Telefon: 30200118

Nathanael Nordentoft (NN)

Stilling: Bestyrelsesmedlem
Email: nathfn@gmail.com
Telefon: 26298514

Janus Laier (JL)

Stilling: Skolens leder (uden stemmeret)

Jens Steenberg ()

Stilling: Medarbejderrepræsentant (uden stemmeret)

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Her er dine muligheder:

Skriv en besked

86 39 40 02

ryomreal@ryomreal.dk