Skolebestyrelsen

Velkommen til skolebestyrelsen på Ryomgaard Realskole. Skolebestyrelsens arbejdsopgaver er defineret i $3 i vedtægterne for den selvejende institution Ryomgaard Realskole

"Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift - herunder forvaltningen af statslige tilskud - er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler."

 

Skolebestyrelsen mødes ca. hver anden måned altså 6 gange om året. Datoerne for bestyrelsesmøderne i skoleåret kan findes i boksen til højre/nedenfor.

Dagsorden og referater kan findes på skolens Intranet. Alle forældre har ret til at foreslå punkter til dagsorden, og det gør man ved at ringe eller skrive til et medlem fra bestyrelsen (se kontaktinformation nedenfor)

 

Bestyrelsesmøder for skoleåret 2022/2023

 

Torsdag d. 18. august 2022

Onsdag d. 21. september 2022 (forældrekredsmøde)

Lørdag d. 29. oktober 2022 (seminar)

Torsdag d. 8. december 2022

Den nuværende bestyrelse pr. 22. september 2021. 
Øverst fra venstre: Tommy, Vibeke, Helene, Eske
Nederst fra venstre: Torben, Jacob, Nathanael

Bestyrelsen

Eske Ulsted (EU)

Stilling: Bestyrelsesformand
Email: eskeulsted@gmail.com

Tommy Planthinn (TP)

Stilling: Næstformand
Email: tommyplannthin@gmail.com
Telefon: 23480757

Helene V. Lyth (HL)

Stilling: Bestyrelsesmedlem
Email: helene.v.lyth@gmail.com
Telefon: 23617250

Jacob Dyppel (JD)

Stilling: Bestyrelsesmedlem
Email: jacob@dyppel.com
Telefon: 72286115

Torben Reinholdt (TR)

Stilling: Bestyrelsesmedlem
Email: reinot@hotmail.com
Telefon: 29938727

Vibeke Høggaard Sommer (VS)

Stilling: Bestyrelsesmedlem

Nathanael Nordentoft (NN)

Stilling: Bestyrelsesmedlem
Email: nathfn@gmail.com
Telefon: 26298514

Henrik Lisbjerg (HL)

Stilling: Skoleleder
Email: hl@ryomreal.dk

Ann Sofie Helgaard Larsen (AS)

Stilling: Medarbejderrepræsentant (uden stemmeret)

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Her er dine muligheder:

Skriv en besked

86 39 40 02

ryomreal@ryomreal.dk