Skolebestyrelsen

Velkommen til skolebestyrelsen på Ryomgaard Realskole. Skolebestyrelsens arbejdsopgaver er defineret i $3 i vedtægterne for den selvejende institution Ryomgaard Realskole

"Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift - herunder forvaltningen af statslige tilskud - er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler."

 

Skolebestyrelsen mødes ca. hver anden måned altså 6 gange om året. Datoerne for bestyrelsesmøderne i skoleåret kan findes i boksen til højre/nedenfor.

Dagsorden og referater kan findes på skolens Intranet. Alle forældre har ret til at foreslå punkter til dagsorden, og det gør man ved at ringe eller skrive til et medlem fra bestyrelsen (se kontaktinformation nedenfor)

 

Bestyrelsesmøder for skoleåret 2022/2023

Torsdag d. 2. februar 2023

Torsdag d. 30. marts 2023

Torsdag d. 11. maj 2023

Torsdag d. 15. juni 2023

Bestyrelsen

Eske Ulsted (EU)

Stilling: Bestyrelsesformand
Email: eskeulsted@gmail.com

Nathanael Nordentoft (NN)

Stilling: Næstformand
Email: nathfn@gmail.com
Telefon: 26 29 85 14

Tommy Planthinn (TP)

Stilling: Bestyrelsesmedlem
Email: tommyplannthin@gmail.com
Telefon: 29 83 82 38

Charlotte Strømman Have (CH)

Stilling: Bestyrelsesmedlem
Email: plusregnskab@gmail.com

Helene V. Lyth (HL)

Stilling: Bestyrelsesmedlem
Email: helene.v.lyth@gmail.com
Telefon: 23 61 72 50

Vibeke Høggaard Sommer (VS)

Stilling: Bestyrelsesmedlem
Email: vh@km.dk
Telefon: 40 47 69 95

Jacob Dyppel (JD)

Stilling: Bestyrelsesmedlem
Email: jacob@dyppel.com
Telefon: 72 28 61 15

Henrik Lisbjerg (HL)

Stilling: Skoleleder
Email: hl@ryomreal.dk

Louise Nørgaard Hansen (LNH)

Stilling: Viceskoleleder
Email: lnh@ryomreal.dk
Telefon: 20 70 82 87

Mette Mygind (MM)

Stilling: Børnehave- og SFO-leder
Email: mm@ryomreal.dk
Telefon: 22 57 76 77

Ann Sofie Helgaard Larsen (AS)

Stilling: Medarbejderrepræsentant (uden stemmeret)

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Her er dine muligheder:

Skriv en besked

86 39 40 02

ryomreal@ryomreal.dk