Skolebestyrelsen

Velkommen til skolebestyrelsen på Ryomgaard Realskole. Skolebestyrelsens arbejdsopgaver er defineret i $3 i vedtægterne for den selvejende institution Ryomgaard Realskole

"Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift - herunder forvaltningen af statslige tilskud - er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler."

 

Skolebestyrelsen mødes ca. hver anden måned altså 6 gange om året. Datoerne for bestyrelsesmøderne i skoleåret kan findes i boksen til højre/nedenfor.

Dagsorden og referater kan findes på skolens Intranet. Alle forældre har ret til at foreslå punkter til dagsorden, og det gør man ved at ringe eller skrive til et medlem fra bestyrelsen (se kontaktinformation nedenfor)

 

Bestyrelsesmøder for skoleårene 2024/2025

Onsdag d. 22. maj 2024

Onsdag d. 21. august 2024

Onsdag d. 18. september 2024 (forældrekredsmøde)

Onsdag d. 9. oktober 2024

Lørdag d. 9. november 2024 (bestyrelsesseminar)

Onsdag d. 11. december 2024

Onsdag d. 29. januar 2025

Onsdag d. 26. marts 2025

Onsdag d. 14. maj 2025

Bestyrelsen

Nathanael Nordentoft (NN)

Stilling: Bestyrelsesformand
Email: nathfn@gmail.com
Telefon: 26 29 85 14

Charlotte Strømman Have (CH)

Stilling: Næstformand
Email: plusregnskab@gmail.com

Eske Ulsted (EU)

Stilling: Bestyrelsesmedlem
Email: eskeulsted@gmail.com

Vibeke Høggaard Sommer (VS)

Stilling: Bestyrelsesmedlem
Email: vh@km.dk
Telefon: 40 47 69 95

Jacob Dyppel (JD)

Stilling: Bestyrelsesmedlem
Email: jacob@dyppel.com
Telefon: 72 28 61 15

Mikkel L.H. Gregersen (MG)

Stilling: Bestyrelsesmedlem
Email: mikkellyngegregersen@hotmail.com
Telefon: 31 26 07 43

Jacob Lænsø (JL)

Stilling: Bestyrelsesmedlem
Email: jacoblaensoe@gmail.com
Telefon: 26 14 02 66

Henrik Lisbjerg (HL)

Stilling: Skoleleder
Email: hl@ryomreal.dk

Louise Nørgaard Hansen (LNH)

Stilling: Viceskoleleder
Email: lnh@ryomreal.dk
Telefon: 20 70 82 87

Mette Mygind (MM)

Stilling: Børnehave- og SFO-leder
Email: mm@ryomreal.dk
Telefon: 22 57 76 77

Line Meyer Spang (LM)

Stilling: Medarbejderrepræsentant (uden stemmeret)

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Her er dine muligheder:

Skriv en besked

86 39 40 02

ryomreal@ryomreal.dk