Præsentation af skolen

Ryomgaard Realskole er en mere end 100 år gammel privatskole, der vedholdende søger balancen mellem tradition og nytænkning og mellem undervisningsmæssige krav og trivsel. En levende og aktiv skole, hvor børn og voksne i fællesskab arbejder med nutiden i respekt for fortiden og med forventninger til fremtiden.

Om skolen

Ryomgaard Realskole er en selvejende, forældrestyret skole. Skolen har ca. 290 elever fra 0. til og med 10. klasse.  Eleverne kommer fra hele Djursland.

Skolen har i alt ca. 40 engagerede medarbejdere  - på skolen, i skolefritidsordningen og i børnehaven. Desuden er der tilknyttet en uddannelsesvejleder under UU-Djursland.

Ryomgaard Realskole blev grundlagt i 1913 - bygget tæt ved stationen, der var jernbaneknudepunkt på Djursland. Ryomgaard Realskole ser frem til letbanens ankomst i løbet af 2017 med halvtimes drift til gavn for de elever, der kommer fra den nordlige del af Aarhus. Ryomgård er stadig trafikknudepunkt på Djursland. Omkring den ældste bygning, der stadig er i brug, er skolen vokset op. Den gamle bygning er imidlertid kun en lille del af vores skole, der er udvidet og løbende moderniseret, så den i dag er en god og effektiv ramme om undervisningen.

Skolen er godkendt til at modtage statstilskud efter friskoleloven, og fører eleverne op til de statskontrollerede afgangsprøver efter 9. og 10. klasse.

Undervisningen sker i overensstemmelse med Undervisningsministeriets regler derom, samt efter den grundholdning, der fremgår af skolens fundats.

 


Indmeldelse

Ønsker du at indmelde dit barn på Ryomgaard Realskole eller til Ryomgaard Realskoles børnehave, sker tilmelding via nedenstående link. Husk at have dit NemID parat.

 Klik her for indmeldelse

Skolen opkræver kr. 250 i familiegebyr ved første indskrivning. Efterfølgende indskrivninger vil være uden gebyr. Ved indskrivning af søskende til nuværende elever opkræves ingen gebyr

Du vil modtage en mail når vi har registreret dig på vores venteliste.

Ved spørgsmål til indmeldelsen kan skolen kontaktes på:

Telefon: 86394002

Mail: ryomreal@ryomreal.dk

I vil herefter, såfremt vi har plads på det aktuelle klassetrin, blive inviteret til en samtale med en fra skolens ledelse. Når det er muligt, deltager en af lærerne fra det aktuelle klassetrin også i samtalen. 

 

Vi gør meget ud af at fortælle om skolen, ligesom vi spørger ind til jer og jeres barns/børns motivation for at blive elev på Ryomgaard Realskole. Vi er af den overbevisning, at det for begge parter er vigtigt, at forventningerne er afstemt. Det gøres bedst ved det personlige fremmøde, hvor vi får sat ansigt på hinanden og får talt om, hvad det er vi kan tilbyde jer i forhold til, hvad I og jeres barn/børn forventer. 

 

En rundvisning på skolen er altid en del af visitationen, da det er vigtigt, at I ser vores ydre rammer for undervisningen og samværet på Ryomgaard Realskole.


Historien om Ryomgaard Realskole

Hvorfor og hvordan opstod skolen…?

Hvis du vil kende baggrundshistorien om de to brødre, der for langt over 100 år siden fik den ide at starte en privatskole på Djursland, nærmere bestemt i Ryomgård, har du mulighed for at læse et kapitel fra den ene bog her.  

 

"Den spæde start"

 

Er du blevet nysgerrig og vil læse hele bogen ”Der var engang – Portræt af en skoles grundlag og start”, kan den købes for kr. 125,- på skolens kontor.
Bogen blev udgivet ved skolens 90-års fødselsdag den 7. januar 2003, og er skrevet af Jens Erik Mehlsen

Til 100-års jubilæet blev der udgivet endnu en bog skrevet af gamle elever. Bogen: ”Ryomgaard Realskole 1913 – 2013 – traditioner, visioner og omsorg” kan også købes på skolens kontor for kr. 150,-. 


Tårnet

30. juli 2008 blev tårnet på Ryomgaard Realskole hejst på plads, og "Foreningen til genopførelse af tårnet på Ryomgaard Realskole" kunne se deres plan udført.

 

Realskolens gamle vartegn, tårnet , der som en anden kongekrone sad  over tagskæringen  mellem de to fløje i hovedbygningen, blev opført i forbindelse skolens store udvidelse i 1933-34. 

På grund af råd i tagværket som følge af en uhensigtsmæssig konstruktion, var der allerede i 1960erne adgang forbudt til tårnet, og i 1972 måtte det endelig nedrives på grund af nedstyrtningsfare. Det var i en tid, hvor der byggedes uden overflødige detaljer og dikkedarer, og der var derfor ikke tale om - og måske heller ikke penge til - en genopførelse.


Hensigten med tårnet, der var skolebestyrer Erik Munchs ide, var at eleverne skulle kunne betragte byen og omgivelserne ovenfra og samtidig have mulighed for at dyrke astronomi. Desuden skulle tårnet bidrage til at give hovedbygningen profil og rejsning, hvad den siden nedrivningen har savnet. Det eneste, der set ude fra, fortæller, hvor tårnet har været, er den gamle vindfløj, der sidder stukket ned igennem tagryggen. Det har været nødvendigt at ændre det nye tårns konstruktion, i forhold til det oprindelige, for at sikre det en længere levetid end de knap 40 år, det gamle tårn fik. 

For at fjerne tårnets belastning af tagværket, skal tårnet opbygges på en stålplatform, der udelukkende er forankret i bygningens ydermure. Der har også været et omfattende detektivarbejde i gang for at finde gamle arbejdstegninger fra 1933.  Det er desværre ikke lykkedes, men Teknisk Forvaltning i Midtdjurs Kommune har bidraget med et rids fra 1962, hvorfra det er muligt at hente indtryk af størrelsesforholdene. Tårnets underdel måler 5 x 5 meter og overdelen 3  x 3 meter. Disse mål går også igen i den hvælving, der er i loftet i skolens festsal. Tårnet var nemlig anbragt lige ovenover. Hvælvingen er udstyret med 3 koncentriske kvadrater. Det midterste kvadrat svarer til grundplanet af underdelen, og det midterste til tårnets overdel. Kassetterne i det inderste kvadrat var oprindelig forsynet med matglas, hvorfra der igennem tårnets 19 vinduer strømmede dagslys ned i festsalen. Det er et overordnet mål, at tårnet skal tage sig ud som i 1934. Det vil dog blive opført med nutidige  byggematerialer.


Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Her er dine muligheder:

Skriv en besked

86 39 40 02

ryomreal@ryomreal.dk