Evalueringer

Evaluering af undervisningen

Det fremgår af lov om friskoler og private grundskoler § 1.b og 1.c., at en fri grundskole regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en opfølgningsplan for evalueringen. Resultatet af evalueringen og opfølgningsplanen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Kravet skal ses i sammenhæng med lovkravet om skolens løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen med henblik på at tilrettelægge undervisningen, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte mål. Og at skolens undervisning skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Evaluering:

 

 

 

På Ryomgaard Realskole varetages tilsynet med undervisningen af en ekstern tilsynsførende, der kommer på regelmæssige besøg, hvor den tilsynsførende deltager i undervisningen samt snakker med ledelse og relevante lærere. Rapporterne fra tilsynsbesøgene kan læses på hjemmesiden.

Eleverne modtager løbende feedback på og evaluering af deres arbejde i timerne, afleveringerne og udbyttet af skolegangen. Opfølgning og evaluering kan ske mundtligt i forbindelse med elevsamtaler eller skriftligt som konkret feedback på opgaver eller som oplæg til samtaler. Samtalerne kan finde sted i såvel formelle som uformelle fora.

Evalueringsresultaterne danner grundlag for en optimering af elevernes faglige udvikling, deres undervisningsmiljø, og til at udvikle det pædagogiske miljø. Der arbejdes på, at resultaterne skal drøftes løbende i formelle fora som Lærerrådsmøder, MIO-møder, Forældrerådsmøder og bestyrelsesmøder.

Skolen benytter tests til kvalitetssikring og til sikring af elevernes faglige udvikling.

Skolen sammenholder ligeledes prøveresultater med de andre skoler i kommunen.

Forældre har altid mulighed for at ønske en faglig og social statussamtale, hvis de har behov for dette.

Opfølgning på evalueringsprocedure sker næste gang forår 2023

 


Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljø

En undervisningsmiljøvurdering (UMV) er et værktøj, skoler og uddannelsesinstitutioner skal bruge til at vurdere, analysere og udvikle elevernes undervisningsmiljø.

En UMV består af fire faser, der begynder med kortlægning af elevernes undervisningsmiljø og ender med planlægning af en konkret handlingsplan.

Alle skoler og uddannelsesinstitutioner skal udarbejde en UMV mindst hvert 3. år.

Undervisningsmiljøvurderingsrapport
Skriftlighed
Kortlægningen af skolens fysiske, æstetiske og psykiske arbejdsmiljø administreres af skolens AMR, Anja Bitz, pedel Poul Revsbæk samt arbejdsmiljøansvarlig Mette Mygind. Arbejdet registreres i UMV-tiltagsrapporten, som jævnligt ajourføres. 

Det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø
En årlig fastlagt vedligeholdelsesdag for forældre og lærere. Fælles rengøring for alle klasser i forbindelse med ferier, hvor undervisningslokaler og garderober rengøres, har bl.a. til hensigt at fremme forståelsen og ansvarsfølelsen for skolens æstetiske undervisningsmiljø. Ligeledes understøtter det eleverne i at tage ansvar/føle ejerskab af en fælles opgave/skole.
Ledelse, pedel samt udvalgte bestyrelsesmedlemmer prioriterer i fællesskab, hvilke reparationer, forbedringer og fornyelser skolen løbende står overfor.

Det psykiske undervisningsmiljø

I skolens værdisæt indgår arbejdet med robusthed og livsmestring. Følelsen af tryghed indeni udvikles og understøttes igennem arbejdet med robusthed og det er således et gennemgående tema på alle klassetrin.

Skolen har derudover en politik omkring mobning. Der arbejdes ligeledes op gennem alle klassetrin. Dog med et særligt fokus på børnehave og indskoling, da vi mener, det er her, vi kan skabe en overordnet værdi og respekt blandt eleverne for hinandens forskelligheder. 

Elevengagement
Elevrådet beskæftiger sig for øjeblikket med indretnings- og trivselsspørgsmål. I den forbindelse vil de, i løbet af foråret 2023, udarbejde en undersøgelse for alle elever fra 6.kl. til 10. kl. 
Et elevbaseret arbejde med vurdering af undervisningsmiljøet på hele skolen lanceres af UMV-udvalget i løbet af forår/sommer 2023


Elevundersøgelse om trivsel

Pga Covid19 er der ikke lavet trivselsundersøgelse siden 2018, der er planlagt en trivselsundersøgelse i foråret 2023

IP Submission ID Submission Date Er du glad for din skole? Er du glad for din klasse? Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure. Jeg er god til at arbejde sammen med andre. Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt. Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? Kan du koncentrere dig i timerne? Føler du dig ensom? Hvor tit har du ondt i maven? Hvor tit har du ondt i hovedet? Hvor ofte føler du dig tryg på skolen? Er du blevet mobbet i dette skoleår? Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro. Er undervisningen spændende? Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. Hvis noget er svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre. Møder dine lærere præcist til undervisningen? Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil i skolen? Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. Jeg gør gode faglige fremskrift i skolen. Undervisningen giver mig lyst til at lære mere. Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det. Jeg føler, at jeg hører til på min skole. Jeg kan godt lide pauserne på min skole. De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. Andre elever accepterer mig, som jeg er. Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen.
5.186.36.131 4003677931314948115 24-04-2018 03:29:53 Tit Tit Meget tit Tit Tit Meget tit Meget tit Tit Sjældent Sjældent Sjældent Tit Aldrig Aldrig En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit Meget tit En gang i mellem
188.180.238.230 4003184290327464858 23-04-2018 13:47:09 Meget tit Meget tit Tit Meget tit En gang i mellem Tit Meget tit Meget tit Meget tit Aldrig Aldrig Meget tit Aldrig Aldrig En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Meget tit En gang i mellem Meget tit Meget tit Meget tit Tit Tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit
87.56.207.29 4003089749274423134 23-04-2018 11:09:34 Meget tit Meget tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit Tit Meget tit Aldrig Aldrig Tit Meget tit Aldrig Aldrig En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit Meget tit Tit Tit Tit Tit Tit En gang i mellem Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit
194.255.102.52 4003025252521592970 23-04-2018 09:22:05 Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit Tit Tit Meget tit Aldrig Sjældent Sjældent Tit Aldrig Aldrig En gang i mellem Meget tit Tit En gang i mellem Tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit
5.186.121.78 4002948498715652806 23-04-2018 07:14:09 Tit Tit En gang i mellem Tit Sjældent En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Sjældent Sjældent Sjældent En gang i mellem Aldrig Aldrig Aldrig Sjældent En gang i mellem Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Tit Tit Tit Tit En gang i mellem Tit Meget tit Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem
5.186.36.131 4002790301313586685 23-04-2018 02:50:31 Tit En gang i mellem Meget tit Tit Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Aldrig Aldrig En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Meget tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Tit
5.186.125.194 4002374694917343412 22-04-2018 15:17:49 Tit Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Sjældent En gang i mellem Sjældent Tit Aldrig Aldrig Sjældent Tit En gang i mellem Sjældent En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem Meget tit Tit En gang i mellem
2.106.152.102 4002249072012524450 22-04-2018 11:48:27 Tit Tit Meget tit En gang i mellem Meget tit Tit Meget tit Meget tit Aldrig Aldrig Aldrig Tit Aldrig Aldrig Aldrig En gang i mellem En gang i mellem Sjældent Tit Tit Tit Tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit En gang i mellem Sjældent Tit Meget tit Tit Tit Sjældent
5.186.57.137 4002189817319410389 22-04-2018 10:09:41 Tit Meget tit En gang i mellem Tit Meget tit En gang i mellem Meget tit Tit Sjældent Aldrig En gang i mellem Tit Aldrig Aldrig Sjældent Meget tit Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Meget tit En gang i mellem Tit Tit Tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit Tit Tit Tit Tit
194.19.137.14 4002175954175316409 22-04-2018 09:46:35 Tit Meget tit Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit Meget tit Aldrig En gang i mellem En gang i mellem Meget tit Aldrig Aldrig En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Meget tit Tit Tit Meget tit Meget tit En gang i mellem Meget tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit En gang i mellem
185.9.24.165 4001980895611878542 22-04-2018 04:21:29 Tit Tit Tit Meget tit En gang i mellem Meget tit Tit Tit En gang i mellem Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Aldrig Aldrig Sjældent En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem Meget tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit En gang i mellem Meget tit Tit Tit Meget tit Tit En gang i mellem
178.157.249.50 4001900140596089705 22-04-2018 02:06:54 Tit Tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit En gang i mellem Sjældent En gang i mellem Tit Aldrig Aldrig Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem Tit Tit Tit En gang i mellem Meget tit Tit Tit Meget tit En gang i mellem Meget tit Tit Tit En gang i mellem
90.184.229.93 4001313903995296618 21-04-2018 09:49:50 Meget tit Meget tit Sjældent Tit Tit Aldrig Tit Meget tit Aldrig En gang i mellem Sjældent Meget tit Aldrig Aldrig Sjældent Meget tit Tit Sjældent Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit En gang i mellem Meget tit Meget tit Tit
93.164.251.98 4000974928917406572 21-04-2018 00:24:52 Meget tit Tit Tit Meget tit Tit Tit Meget tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Meget tit Meget tit Aldrig Aldrig En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit Tit Tit Meget tit Meget tit Tit Meget tit Tit En gang i mellem Tit Meget tit Meget tit Tit Tit En gang i mellem
5.186.36.131 4000290301317627934 20-04-2018 05:23:50 En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem Aldrig Aldrig Aldrig Sjældent En gang i mellem Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Sjældent En gang i mellem Sjældent En gang i mellem Sjældent Sjældent Sjældent Tit En gang i mellem En gang i mellem Sjældent
5.186.36.131 4000235941319006324 20-04-2018 03:53:14 Tit Tit Aldrig Aldrig Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Tit Aldrig Aldrig Sjældent Meget tit Sjældent Sjældent Sjældent Meget tit Meget tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Aldrig Sjældent Aldrig En gang i mellem Meget tit Tit Tit Meget tit Sjældent
5.186.36.131 4000233891312419775 20-04-2018 03:49:49 Meget tit Meget tit Meget tit Tit Meget tit Tit Tit Meget tit En gang i mellem Sjældent Aldrig Meget tit Aldrig Aldrig En gang i mellem Tit Tit Tit Tit Tit Meget tit Tit Tit Tit Tit Tit Meget tit Tit Tit Meget tit Tit Tit En gang i mellem
5.186.36.131 4000232971317593622 20-04-2018 03:48:17 Meget tit Tit Tit Meget tit En gang i mellem Tit Tit Tit En gang i mellem Aldrig Sjældent Tit Aldrig Aldrig Sjældent Tit Tit En gang i mellem Tit Sjældent Meget tit Tit Tit Meget tit Tit Tit En gang i mellem Meget tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit En gang i mellem
5.186.36.131 4000232841312940028 20-04-2018 03:48:04 Meget tit Meget tit Tit Tit Tit En gang i mellem Tit Tit Aldrig Aldrig Aldrig Meget tit Aldrig Aldrig Tit Tit Meget tit Tit Tit Tit Tit En gang i mellem Meget tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit Tit Tit Tit
5.186.36.131 4000230591316330233 20-04-2018 03:44:19 Meget tit Tit Tit Meget tit Tit Tit Tit Tit Sjældent Sjældent Aldrig Tit Aldrig Aldrig En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit Tit Meget tit En gang i mellem Tit Tit Tit Tit Tit Tit Meget tit Meget tit Tit Tit Tit
5.186.36.131 4000230411314039431 20-04-2018 03:44:01 Tit Tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit En gang i mellem Tit Aldrig Sjældent Tit Meget tit Aldrig Aldrig En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem Tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit Meget tit Tit Tit Tit Tit Meget tit Meget tit Tit Tit Tit
193.88.127.120 3999708770211215691 19-04-2018 13:14:37 Tit Tit Tit Meget tit Meget tit Tit Tit En gang i mellem Sjældent En gang i mellem Meget tit Tit Aldrig Aldrig Sjældent En gang i mellem Sjældent En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit Tit Tit Tit En gang i mellem Tit Meget tit Tit Tit Tit Sjældent
80.162.28.135 3999524885315388775 19-04-2018 08:08:08 Meget tit Meget tit Meget tit Tit Tit Tit Tit Tit Aldrig En gang i mellem En gang i mellem Tit Aldrig Aldrig En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Meget tit Tit Tit Tit En gang i mellem
5.186.36.131 3999462601318575894 19-04-2018 06:24:20 Tit Tit Meget tit Meget tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Tit Aldrig Aldrig Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem Sjældent Tit En gang i mellem Sjældent En gang i mellem Tit Tit Tit Meget tit Sjældent
5.186.36.131 3999321281311435183 19-04-2018 02:28:48 Tit Meget tit Tit Tit Meget tit En gang i mellem Meget tit Tit Aldrig Sjældent Sjældent Meget tit Aldrig Aldrig Aldrig Tit En gang i mellem Tit Tit Tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit En gang i mellem
5.186.36.131 3999320621316655838 19-04-2018 02:27:42 Meget tit Meget tit Tit En gang i mellem Tit Tit Tit Tit Aldrig Sjældent Aldrig Meget tit Aldrig Aldrig Tit Meget tit Tit Tit Tit Tit Tit Meget tit Meget tit Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem Meget tit Tit En gang i mellem
5.186.36.131 3999291271314702994 19-04-2018 01:38:47 En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Meget tit Sjældent Meget tit Aldrig Aldrig En gang i mellem Tit Sjældent Aldrig Tit Meget tit Tit Tit En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem Sjældent Tit En gang i mellem Tit Tit Tit En gang i mellem
5.186.36.131 3999276741314223713 19-04-2018 01:14:35 En gang i mellem Tit Meget tit En gang i mellem Meget tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Sjældent Aldrig Sjældent Sjældent En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Sjældent En gang i mellem Sjældent Tit Tit En gang i mellem Tit Sjældent Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem
5.186.120.30 3999256750301587090 19-04-2018 00:41:15 Tit Meget tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit Aldrig En gang i mellem Sjældent Meget tit Sjældent Aldrig En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Tit En gang i mellem Meget tit En gang i mellem Tit Tit Tit Tit En gang i mellem Meget tit Meget tit Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem
5.186.125.232 3998845872325046543 18-04-2018 13:16:27 Tit Meget tit Meget tit Tit Meget tit Tit En gang i mellem Tit Sjældent Sjældent Sjældent Meget tit Aldrig Aldrig Tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Sjældent Meget tit En gang i mellem Tit Meget tit Tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit
5.186.125.232 3998844852328895664 18-04-2018 13:14:45 Meget tit Tit Meget tit Tit En gang i mellem Tit Meget tit Tit Sjældent En gang i mellem Sjældent Meget tit Aldrig Aldrig En gang i mellem Tit Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Tit Meget tit En gang i mellem Tit Tit Meget tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit
192.38.128.254 3998836044528966911 18-04-2018 13:00:04 Tit Tit Meget tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Sjældent En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Aldrig Aldrig En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Tit Meget tit Meget tit Tit Tit Tit En gang i mellem Tit Meget tit Tit En gang i mellem En gang i mellem
5.186.126.135 3998742075314271341 18-04-2018 10:23:27 Meget tit Meget tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Meget tit Aldrig Aldrig En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit Tit Tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit
90.185.25.84 3998738774851618501 18-04-2018 10:17:58 Meget tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Tit Sjældent Sjældent Sjældent Meget tit Aldrig Aldrig En gang i mellem Sjældent Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit Tit Tit Tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit En gang i mellem Meget tit En gang i mellem
178.157.224.202 3998682292029618157 18-04-2018 08:43:49 Meget tit Tit En gang i mellem Tit Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Tit Sjældent En gang i mellem Sjældent Meget tit Aldrig Aldrig En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit Meget tit Tit Tit
80.62.116.115 3998680695119750596 18-04-2018 08:41:09 En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem En gang i mellem Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Sjældent Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Meget tit Tit Tit Sjældent
5.186.36.131 3998617351318678872 18-04-2018 06:55:35 Tit Meget tit Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Aldrig Sjældent Sjældent Meget tit Aldrig Aldrig En gang i mellem Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem En gang i mellem Meget tit Tit Tit Tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit
5.186.36.131 3998597201313120252 18-04-2018 06:22:00 Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Sjældent Sjældent Sjældent Tit Aldrig Sjældent Aldrig En gang i mellem En gang i mellem Sjældent Tit En gang i mellem Meget tit En gang i mellem Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Sjældent Tit En gang i mellem Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Aldrig
5.186.36.131 3998595571313423241 18-04-2018 06:19:17 Tit Tit Meget tit Meget tit En gang i mellem Meget tit Meget tit Meget tit En gang i mellem Aldrig Sjældent Tit Aldrig Aldrig Aldrig En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Meget tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Sjældent
80.62.116.5 3998405535615640447 18-04-2018 01:02:33 Meget tit Meget tit Tit Tit Meget tit Tit Meget tit Tit Sjældent Aldrig Aldrig Meget tit Aldrig Aldrig En gang i mellem Tit Tit Tit Tit En gang i mellem Meget tit Tit Tit Tit Tit Tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit En gang i mellem
83.91.111.158 3998368748512066715 18-04-2018 00:01:14 Tit Tit En gang i mellem Meget tit Tit Meget tit Tit En gang i mellem Tit Sjældent En gang i mellem Tit Aldrig Aldrig Sjældent En gang i mellem Sjældent Aldrig Meget tit Tit Tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Meget tit Meget tit Sjældent En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Sjældent Tit Sjældent
2.108.63.83 3998056293834811536 17-04-2018 15:20:29 Tit Meget tit Meget tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Aldrig Sjældent En gang i mellem Meget tit Aldrig Aldrig Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Meget tit Meget tit Tit Tit En gang i mellem Meget tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit En gang i mellem
2.108.63.83 3998055603837099166 17-04-2018 15:19:20 Tit Meget tit Meget tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Aldrig Sjældent En gang i mellem Meget tit Aldrig Aldrig Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Meget tit Meget tit Tit Tit En gang i mellem Meget tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit En gang i mellem
178.157.215.171 3998038831712184493 17-04-2018 14:51:24 Meget tit Tit Tit Tit Meget tit Tit Tit Tit Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Tit Aldrig Aldrig Sjældent Tit Tit En gang i mellem Aldrig Tit Tit Sjældent Tit Meget tit Tit Tit En gang i mellem Meget tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit En gang i mellem
62.199.204.171 3998030651717219325 17-04-2018 14:37:45 Tit Tit Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Aldrig Aldrig En gang i mellem Tit Aldrig Aldrig Tit Meget tit Sjældent Meget tit Meget tit En gang i mellem Tit Tit Tit Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit En gang i mellem
93.165.42.9 3998014079241143686 17-04-2018 14:10:07 Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit Tit Tit En gang i mellem Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Tit Aldrig Aldrig Sjældent En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit Tit Tit Tit En gang i mellem Meget tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit En gang i mellem
152.115.53.2 3998005442354526665 17-04-2018 13:55:44 Tit Tit Meget tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem Tit Tit Tit Sjældent Aldrig Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Sjældent En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem
188.114.150.49 3997999639407257727 17-04-2018 13:46:03 Meget tit Tit Tit Tit Meget tit Meget tit Tit Tit En gang i mellem Sjældent Sjældent Sjældent En gang i mellem Sjældent En gang i mellem Meget tit Tit Tit Tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit Meget tit Meget tit Tit Tit
87.49.146.87 3997990847861819518 17-04-2018 13:31:24 Sjældent Sjældent Meget tit Tit Tit Aldrig Meget tit Sjældent Meget tit Meget tit Meget tit Aldrig En gang i mellem Aldrig Aldrig En gang i mellem Aldrig Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Aldrig Aldrig Aldrig Sjældent Aldrig Tit Aldrig Aldrig Aldrig En gang i mellem En gang i mellem Aldrig Sjældent
80.162.28.43 3997955923482277717 17-04-2018 12:33:13 Meget tit Tit Meget tit Sjældent Tit Meget tit En gang i mellem Meget tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Meget tit En gang i mellem Aldrig En gang i mellem En gang i mellem Meget tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Meget tit En gang i mellem Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Meget tit Meget tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem
80.162.28.135 3997954195312311624 17-04-2018 12:30:19 Meget tit Meget tit Meget tit Tit Tit Meget tit Tit Meget tit Aldrig Sjældent Sjældent Meget tit Aldrig Aldrig En gang i mellem Tit Tit Tit Tit Tit Meget tit Tit Meget tit Tit En gang i mellem Tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit
90.185.148.107 3997923887015136491 17-04-2018 11:39:48 En gang i mellem Meget tit Meget tit Meget tit En gang i mellem Meget tit Tit Tit En gang i mellem Aldrig Sjældent Meget tit Aldrig Aldrig Sjældent Sjældent Meget tit Meget tit Meget tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Meget tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit En gang i mellem Meget tit Meget tit Tit Tit En gang i mellem
80.162.127.6 3997893816725452498 17-04-2018 10:49:41 Tit Tit Meget tit Tit En gang i mellem Tit Tit Meget tit Aldrig Aldrig Sjældent Tit Aldrig Aldrig Sjældent Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Sjældent Meget tit En gang i mellem Meget tit En gang i mellem Meget tit Meget tit Tit Tit Meget tit Meget tit Tit Tit En gang i mellem
2.108.44.242 3997891272427818250 17-04-2018 10:45:27 En gang i mellem Tit Meget tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Sjældent Sjældent En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Aldrig Aldrig Aldrig En gang i mellem Aldrig Sjældent Sjældent Sjældent En gang i mellem Tit Aldrig Sjældent Tit En gang i mellem Sjældent En gang i mellem Aldrig Tit Meget tit Meget tit Sjældent
87.56.237.66 3997875866671368969 17-04-2018 10:19:46 Tit Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Aldrig Aldrig Sjældent En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Tit Tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit Tit Tit En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem
178.157.240.173 3997874583715031717 17-04-2018 10:17:38 Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit En gang i mellem Meget tit Sjældent Aldrig En gang i mellem Tit Meget tit Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig En gang i mellem Sjældent Sjældent Sjældent Tit En gang i mellem En gang i mellem Meget tit Meget tit Aldrig Sjældent Meget tit Meget tit Meget tit Tit Aldrig
178.157.240.173 3997872403716622958 17-04-2018 10:14:00 Tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit Meget tit Tit Aldrig En gang i mellem Sjældent Tit Aldrig Aldrig Sjældent Meget tit Sjældent Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Meget tit Tit Tit Meget tit Meget tit Sjældent Tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Aldrig
89.186.185.100 3997859010013040670 17-04-2018 09:51:41 Tit Tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit Sjældent Aldrig Aldrig Meget tit Aldrig Aldrig En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem Meget tit Tit Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Meget tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Tit Meget tit En gang i mellem
2.104.85.3 3997854523584935958 17-04-2018 09:44:12 Meget tit Tit Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Aldrig Aldrig Sjældent Meget tit Aldrig Aldrig Sjældent Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem Meget tit Tit Tit Tit Meget tit Tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit Tit
62.199.79.11 3997851561199045337 17-04-2018 09:39:16 Tit Tit Tit Sjældent Meget tit En gang i mellem Meget tit Tit En gang i mellem Sjældent Sjældent Meget tit Aldrig Aldrig Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit Tit Tit Tit Tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit Meget tit Tit Tit Tit En gang i mellem
188.180.252.77 3997840937725835008 17-04-2018 09:21:33 Meget tit Meget tit Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Aldrig Aldrig Sjældent Tit Aldrig Aldrig En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Sjældent Tit Tit Meget tit Tit Tit Tit En gang i mellem Tit Tit Tit Tit Meget tit En gang i mellem
2.108.53.36 3997809136332739486 17-04-2018 08:28:33 Meget tit Tit Meget tit Meget tit Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Sjældent Sjældent Sjældent En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Tit En gang i mellem Tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit En gang i mellem
89.186.181.169 3997761869615103734 17-04-2018 07:09:46 Tit Meget tit En gang i mellem Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Sjældent Sjældent En gang i mellem Meget tit Aldrig Aldrig En gang i mellem Meget tit Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem Meget tit Meget tit Tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit Tit Meget tit Tit Tit
80.162.113.22 3997758782236593285 17-04-2018 07:04:38 Tit Meget tit Tit Tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit Aldrig Sjældent Aldrig Meget tit Aldrig Aldrig Sjældent Sjældent Tit Tit Tit Tit Tit En gang i mellem Meget tit Tit Meget tit Tit Sjældent Tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit
5.186.36.131 3997711441316585750 17-04-2018 05:45:44 Meget tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Sjældent En gang i mellem Tit Sjældent Sjældent En gang i mellem Tit Aldrig Aldrig En gang i mellem En gang i mellem Tit Sjældent En gang i mellem Sjældent Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit Tit Tit
5.186.36.131 3997710821314733966 17-04-2018 05:44:43 Tit Tit Tit Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Sjældent Meget tit Aldrig Aldrig Sjældent Sjældent En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Meget tit Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem
5.186.36.131 3997710031319757417 17-04-2018 05:43:23 Tit En gang i mellem Meget tit Tit Aldrig En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Meget tit En gang i mellem Aldrig Aldrig En gang i mellem Sjældent En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem Meget tit En gang i mellem Tit En gang i mellem En gang i mellem Sjældent En gang i mellem Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Meget tit
5.186.36.131 3997709821318077436 17-04-2018 05:43:02 Meget tit Tit Meget tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Aldrig Aldrig Sjældent Tit Aldrig Aldrig En gang i mellem Tit Tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit En gang i mellem Tit Tit Meget tit Tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit En gang i mellem
5.186.36.131 3997709651315946157 17-04-2018 05:42:45 Meget tit Tit Tit Meget tit Meget tit Tit Tit Tit Aldrig En gang i mellem Meget tit Tit Aldrig Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Meget tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Meget tit Tit Meget tit Tit Tit En gang i mellem
5.186.36.131 3997709181315098283 17-04-2018 05:41:58 Sjældent Sjældent Tit Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem En gang i mellem Meget tit Tit Tit Sjældent En gang i mellem Aldrig Sjældent En gang i mellem Sjældent Aldrig En gang i mellem Tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem En gang i mellem Sjældent Tit Sjældent En gang i mellem Sjældent Sjældent En gang i mellem
5.186.36.131 3997709001314236002 17-04-2018 05:41:40 Tit Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Sjældent Sjældent Tit Aldrig Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Tit En gang i mellem Tit Tit Tit En gang i mellem Tit Tit Tit Tit Tit En gang i mellem
5.186.36.131 3997708601311351029 17-04-2018 05:41:01 Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit Meget tit Tit Aldrig Sjældent Sjældent Meget tit Aldrig Sjældent En gang i mellem Sjældent Tit En gang i mellem En gang i mellem Meget tit Meget tit En gang i mellem Meget tit Meget tit Tit Tit En gang i mellem Meget tit Tit Tit En gang i mellem Meget tit Tit
5.186.36.131 3997708511313230502 17-04-2018 05:40:51 Meget tit Tit Tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit En gang i mellem Aldrig Aldrig En gang i mellem Meget tit Aldrig Sjældent Tit En gang i mellem Tit Tit Tit Tit Meget tit En gang i mellem Tit Tit Tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit Tit Tit Tit En gang i mellem
5.186.36.131 3997708001311205224 17-04-2018 05:40:00 Meget tit Tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Tit En gang i mellem Sjældent Sjældent Tit En gang i mellem Aldrig En gang i mellem Tit Tit Aldrig En gang i mellem Tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit Tit Meget tit En gang i mellem Tit Meget tit Tit Meget tit Tit En gang i mellem
5.186.36.131 3997707731316664630 17-04-2018 05:39:33 Meget tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Sjældent En gang i mellem Tit Tit Aldrig Sjældent Aldrig Meget tit Aldrig Aldrig Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Meget tit En gang i mellem Tit Meget tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Meget tit Tit Meget tit Tit En gang i mellem
5.186.36.131 3997707591312659164 17-04-2018 05:39:19 En gang i mellem Sjældent En gang i mellem Tit Sjældent Aldrig En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem Sjældent En gang i mellem Sjældent Aldrig En gang i mellem En gang i mellem Tit Meget tit Tit Meget tit Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit Sjældent Aldrig Sjældent
5.186.36.131 3997707351311353745 17-04-2018 05:38:55 En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Sjældent Aldrig Sjældent Tit En gang i mellem Sjældent Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Meget tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem
5.186.36.131 3997707221311858561 17-04-2018 05:38:42 Meget tit Tit Tit Meget tit Sjældent En gang i mellem Tit Tit Sjældent Aldrig Sjældent Meget tit Aldrig Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit Meget tit Tit En gang i mellem Tit Tit Tit Meget tit Meget tit Tit En gang i mellem
5.186.36.131 3997706921315568461 17-04-2018 05:38:12 Tit Tit Meget tit Meget tit En gang i mellem Meget tit Meget tit Tit Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Aldrig Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit Tit
5.186.36.131 3997706471317228353 17-04-2018 05:37:27 Meget tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Meget tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Sjældent Sjældent Sjældent Meget tit Aldrig Aldrig Sjældent En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem Meget tit Sjældent Tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem
5.186.36.131 3997706281316839649 17-04-2018 05:37:08 Meget tit Tit Meget tit Tit En gang i mellem Meget tit Tit Tit Aldrig Sjældent Sjældent Meget tit Aldrig Aldrig En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem Meget tit Meget tit Tit En gang i mellem Tit Tit Sjældent Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit
5.186.36.131 3997706201316027808 17-04-2018 05:37:00 Tit Tit Meget tit Tit Tit Meget tit Tit En gang i mellem Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Aldrig Aldrig En gang i mellem Meget tit En gang i mellem Sjældent Tit Aldrig Tit Tit Tit Meget tit Meget tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Meget tit En gang i mellem Sjældent Sjældent
5.186.36.131 3997705081313069130 17-04-2018 05:35:08 Meget tit Meget tit Meget tit En gang i mellem Meget tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Aldrig Aldrig Sjældent Meget tit Aldrig Aldrig Sjældent Meget tit En gang i mellem Tit Sjældent Meget tit Meget tit Meget tit En gang i mellem Meget tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit En gang i mellem
5.186.36.131 3997697001318048686 17-04-2018 05:21:40 En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Sjældent Aldrig En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Aldrig Sjældent Sjældent Aldrig Aldrig Sjældent Aldrig En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Sjældent En gang i mellem Sjældent En gang i mellem Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Tit Sjældent
5.186.36.131 3997696911314025959 17-04-2018 05:21:31 Sjældent En gang i mellem Tit En gang i mellem Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Sjældent En gang i mellem Sjældent En gang i mellem Tit Aldrig Aldrig Aldrig Tit Sjældent Sjældent Sjældent Aldrig Tit Tit Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent Aldrig Tit Tit Meget tit Aldrig
5.186.36.131 3997668371317445089 17-04-2018 04:33:57 En gang i mellem En gang i mellem Aldrig Tit Meget tit Sjældent En gang i mellem Tit Aldrig Aldrig Aldrig Sjældent Aldrig En gang i mellem Sjældent Aldrig Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit Tit Sjældent Sjældent Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Aldrig
5.186.36.131 3997666121316060643 17-04-2018 04:30:12 Meget tit Meget tit En gang i mellem Meget tit Tit En gang i mellem Tit Meget tit Sjældent Aldrig Sjældent Meget tit Aldrig Aldrig En gang i mellem En gang i mellem Tit Sjældent Meget tit Tit Meget tit Tit Meget tit Tit Tit Tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit En gang i mellem
5.186.36.131 3997665961313122207 17-04-2018 04:29:56 En gang i mellem Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Meget tit En gang i mellem Meget tit Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Sjældent Sjældent Sjældent En gang i mellem Aldrig Aldrig En gang i mellem Sjældent Sjældent En gang i mellem Tit En gang i mellem Aldrig Sjældent Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Sjældent Sjældent
5.186.36.131 3997664451316627132 17-04-2018 04:27:25 Meget tit Meget tit Tit En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Sjældent Sjældent Sjældent Meget tit Aldrig Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit En gang i mellem Sjældent Sjældent Tit Sjældent En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit Tit Tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit En gang i mellem
5.186.36.131 3997664391312921510 17-04-2018 04:27:19 Meget tit Meget tit Tit Tit Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Meget tit Sjældent Sjældent En gang i mellem Tit Aldrig Aldrig En gang i mellem Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Tit En gang i mellem Tit Tit Tit Sjældent Tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit Meget tit En gang i mellem
5.186.36.131 3997664081311127503 17-04-2018 04:26:48 Meget tit Meget tit Meget tit Tit Tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Aldrig Sjældent Aldrig Meget tit Aldrig Aldrig En gang i mellem Tit Meget tit Aldrig Tit Tit Tit Meget tit Meget tit Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Meget tit Tit Meget tit Meget tit Tit En gang i mellem
80.62.117.194 3997662544911609213 17-04-2018 04:24:14 Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Sjældent Aldrig Tit Tit Aldrig Aldrig Aldrig En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Sjældent En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit Sjældent Tit En gang i mellem Sjældent En gang i mellem Meget tit Meget tit Tit Meget tit Sjældent
5.186.36.131 3997662421316901819 17-04-2018 04:24:02 Meget tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit Tit Tit Meget tit Aldrig En gang i mellem En gang i mellem Tit Aldrig Aldrig En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit Tit Tit Tit Sjældent En gang i mellem Tit Tit Meget tit Meget tit En gang i mellem
5.186.36.131 3997661561314673919 17-04-2018 04:22:36 Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Meget tit Aldrig Aldrig Sjældent Tit Sjældent Meget tit En gang i mellem Meget tit En gang i mellem Meget tit En gang i mellem Tit Meget tit En gang i mellem Meget tit Meget tit En gang i mellem Aldrig En gang i mellem Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit Meget tit
5.186.36.131 3997661391311809832 17-04-2018 04:22:19 Meget tit Tit Meget tit En gang i mellem Tit Tit Meget tit Meget tit Sjældent Aldrig Tit Meget tit En gang i mellem Aldrig Sjældent Tit Meget tit Tit Tit Sjældent Meget tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit
5.186.36.131 3997660361317339907 17-04-2018 04:20:36 Tit Tit Meget tit En gang i mellem Sjældent Tit Tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem Aldrig En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Meget tit Meget tit Tit Tit Tit Tit Tit En gang i mellem Tit
62.44.134.194 3997659874916781053 17-04-2018 04:19:47 Tit En gang i mellem Meget tit En gang i mellem Sjældent Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Sjældent Sjældent Sjældent Meget tit Aldrig Sjældent Tit En gang i mellem Sjældent Aldrig En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Tit Tit Sjældent Meget tit Tit Meget tit Tit Tit En gang i mellem
80.62.117.233 3997658253325888290 17-04-2018 04:17:05 Tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit Aldrig En gang i mellem Sjældent Meget tit Aldrig Sjældent Sjældent En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit Sjældent Tit Meget tit Tit Tit Meget tit Tit
5.186.36.131 3997658171313802359 17-04-2018 04:16:57 Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit Tit Aldrig Aldrig Sjældent Meget tit Aldrig Aldrig En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Meget tit Meget tit Tit Tit En gang i mellem Meget tit Meget tit Tit Tit En gang i mellem Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit
5.186.36.131 3997655371319657429 17-04-2018 04:12:17 Tit En gang i mellem Meget tit Tit Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Aldrig Aldrig Tit Tit Tit En gang i mellem Tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit En gang i mellem Tit Tit
5.186.36.131 3997648051315824610 17-04-2018 04:00:05 Tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit Tit Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Aldrig Aldrig Sjældent Tit En gang i mellem Meget tit Meget tit Tit Tit Tit Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Sjældent Tit Meget tit Meget tit En gang i mellem
5.186.36.131 3997647521312266569 17-04-2018 03:59:12 Tit Tit Tit En gang i mellem Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Sjældent En gang i mellem Aldrig En gang i mellem Tit En gang i mellem En gang i mellem Meget tit Tit Meget tit Tit Tit Tit Meget tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit En gang i mellem
5.186.36.131 3997646911315201727 17-04-2018 03:58:11 Tit Tit En gang i mellem Meget tit Tit Meget tit Tit Tit Sjældent Aldrig Sjældent Meget tit Aldrig Sjældent Sjældent Meget tit Tit Sjældent Tit Sjældent Meget tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit Tit Tit Tit Tit Tit Meget tit Meget tit Tit
5.186.36.131 3997644621314779905 17-04-2018 03:54:22 En gang i mellem Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Tit Meget tit Tit En gang i mellem Sjældent Sjældent Tit En gang i mellem Aldrig Aldrig En gang i mellem Meget tit En gang i mellem Tit Tit Meget tit Meget tit Tit En gang i mellem Tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Sjældent En gang i mellem Sjældent Tit En gang i mellem
5.186.36.131 3997643591311072497 17-04-2018 03:52:39 En gang i mellem Meget tit Meget tit Meget tit Tit Tit Tit En gang i mellem Aldrig Aldrig Sjældent Tit Aldrig Aldrig Sjældent Sjældent Sjældent Aldrig Sjældent Tit Tit Tit En gang i mellem Meget tit Tit En gang i mellem Aldrig En gang i mellem Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Sjældent
5.186.36.131 3997643451314614684 17-04-2018 03:52:25 Tit Meget tit Tit En gang i mellem Meget tit Tit Tit Tit Sjældent En gang i mellem Meget tit Tit Sjældent Sjældent Sjældent En gang i mellem Tit Tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit Meget tit Meget tit Tit Meget tit Tit
5.186.36.131 3997642941317981244 17-04-2018 03:51:34 En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit Meget tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Aldrig Sjældent Aldrig Tit Aldrig Aldrig Aldrig En gang i mellem Tit Sjældent En gang i mellem Tit Tit Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Tit Tit En gang i mellem
5.186.36.131 3997642461318976308 17-04-2018 03:50:46 Meget tit Tit Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit Sjældent Tit Meget tit Aldrig Aldrig En gang i mellem Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Meget tit Meget tit Tit Tit Tit Tit Tit En gang i mellem Meget tit Tit Tit Meget tit En gang i mellem
5.186.36.131 3997642321319429758 17-04-2018 03:50:32 Meget tit Meget tit En gang i mellem Tit Sjældent Tit Tit Tit En gang i mellem Aldrig Aldrig Meget tit Aldrig Aldrig Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Sjældent Tit Tit Tit Tit Tit Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Tit Tit Tit En gang i mellem
5.186.36.131 3997641871314891574 17-04-2018 03:49:47 Tit Tit Meget tit Tit Tit Tit Tit Tit En gang i mellem Sjældent Aldrig Tit Sjældent Sjældent En gang i mellem Tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Meget tit Tit Tit Tit Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Tit Tit Tit En gang i mellem
5.186.36.131 3997640531319219835 17-04-2018 03:47:33 En gang i mellem Tit Tit Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit Aldrig Aldrig Aldrig En gang i mellem Aldrig Aldrig Sjældent Tit Sjældent En gang i mellem Tit Tit Tit Tit Tit Meget tit Tit Tit Sjældent Tit Meget tit Meget tit Tit Meget tit Sjældent
5.186.36.131 3997640281315259902 17-04-2018 03:47:08 En gang i mellem En gang i mellem Tit Meget tit Meget tit Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem Sjældent Aldrig Aldrig Sjældent En gang i mellem Aldrig Aldrig Sjældent Meget tit Meget tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Sjældent Sjældent Aldrig Aldrig En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem Aldrig
5.186.36.131 3997639021316064610 17-04-2018 03:45:02 Sjældent Sjældent Meget tit Meget tit Meget tit Tit Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Meget tit Tit Sjældent Aldrig En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Meget tit Meget tit Tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Meget tit Tit En gang i mellem Meget tit Aldrig Aldrig En gang i mellem Tit Tit
5.186.36.131 3997637361314378811 17-04-2018 03:42:16 Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Meget tit Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig En gang i mellem
5.186.36.131 3997636391313290945 17-04-2018 03:40:39 Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig
5.186.36.131 3997636341313490516 17-04-2018 03:40:35 Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig En gang i mellem En gang i mellem Aldrig Aldrig Aldrig En gang i mellem
5.186.36.131 3997636091317786477 17-04-2018 03:40:09 Meget tit Meget tit Tit Tit Tit Tit Meget tit Tit Aldrig Aldrig Sjældent Tit Aldrig Aldrig Sjældent Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Tit Aldrig En gang i mellem Tit Meget tit Sjældent Meget tit Meget tit Aldrig Sjældent Meget tit Meget tit Tit En gang i mellem En gang i mellem
5.186.36.131 3997636081315601794 17-04-2018 03:40:08 Meget tit Meget tit Sjældent Tit Meget tit Tit Meget tit Tit Aldrig Aldrig Aldrig Tit Aldrig Aldrig Sjældent Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Sjældent Aldrig En gang i mellem Tit Sjældent Sjældent Meget tit Aldrig Aldrig Sjældent Meget tit Meget tit Tit En gang i mellem En gang i mellem
5.186.36.131 3997635581315057460 17-04-2018 03:39:18 Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Meget tit Meget tit Meget tit Aldrig Meget tit Meget tit Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig
5.186.36.131 3997635551315270082 17-04-2018 03:39:15 Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Meget tit Meget tit Aldrig Meget tit Meget tit Meget tit Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig
5.186.36.131 3997635321318523057 17-04-2018 03:38:52 Tit Tit Tit Tit En gang i mellem Tit Tit Tit Sjældent Sjældent Sjældent Tit Sjældent Aldrig Sjældent Tit Tit En gang i mellem Tit Tit Tit Tit Tit En gang i mellem Meget tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem
5.186.36.131 3997634581311778077 17-04-2018 03:37:38 Aldrig En gang i mellem Sjældent Aldrig Aldrig Aldrig Sjældent En gang i mellem Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig
5.186.36.131 3997634241313821895 17-04-2018 03:37:04 En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem Meget tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Sjældent Tit Meget tit Sjældent Aldrig Aldrig Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Sjældent En gang i mellem Tit Tit Tit Sjældent Sjældent Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Sjældent Sjældent Tit En gang i mellem Aldrig
5.186.36.131 3997634201313601734 17-04-2018 03:37:00 Tit En gang i mellem Meget tit En gang i mellem Meget tit Tit Meget tit Tit Sjældent En gang i mellem Meget tit Meget tit Aldrig Aldrig Sjældent Aldrig En gang i mellem Aldrig Meget tit Tit Tit Tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit En gang i mellem
5.186.36.131 3997634171315477790 17-04-2018 03:36:57 Tit Tit Tit Meget tit En gang i mellem Meget tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Sjældent Tit Aldrig Sjældent En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Meget tit Meget tit Tit En gang i mellem Meget tit Meget tit Sjældent Tit Tit Meget tit Meget tit Tit Sjældent
5.186.36.131 3997633931318041009 17-04-2018 03:36:33 Sjældent En gang i mellem Tit Tit Meget tit Sjældent Tit Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Tit Sjældent Aldrig Aldrig Aldrig Sjældent Sjældent En gang i mellem Sjældent Aldrig En gang i mellem Tit Sjældent Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Aldrig Sjældent Sjældent Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Sjældent
5.186.36.131 3997633911318175556 17-04-2018 03:36:31 Sjældent Tit En gang i mellem Tit Meget tit Meget tit Tit En gang i mellem Sjældent Sjældent Sjældent Tit Aldrig Aldrig Aldrig En gang i mellem En gang i mellem Sjældent En gang i mellem Sjældent En gang i mellem Tit En gang i mellem Sjældent Tit Tit En gang i mellem Aldrig En gang i mellem Meget tit En gang i mellem Tit Sjældent
5.186.36.131 3997633751317460812 17-04-2018 03:36:15 En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem Tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Aldrig Sjældent En gang i mellem Sjældent Aldrig Sjældent Sjældent Sjældent Aldrig En gang i mellem Sjældent Tit En gang i mellem Sjældent Sjældent Tit En gang i mellem Sjældent Sjældent Sjældent Tit Tit Tit Aldrig
5.186.36.131 3997633651319066176 17-04-2018 03:36:05 Tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit En gang i mellem Tit Sjældent Tit En gang i mellem Aldrig Aldrig Meget tit Sjældent En gang i mellem Tit Tit Tit Tit Tit En gang i mellem Meget tit Tit En gang i mellem Tit Tit Meget tit Tit Tit Aldrig
5.186.36.131 3997633651314823126 17-04-2018 03:36:05 Tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit En gang i mellem Sjældent Sjældent En gang i mellem Sjældent Aldrig Aldrig Tit Sjældent Sjældent Tit Tit Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Meget tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Tit Tit Aldrig
5.186.36.131 3997633581311005043 17-04-2018 03:35:58 Tit En gang i mellem Meget tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem Aldrig Aldrig En gang i mellem Sjældent Tit En gang i mellem Tit Tit Meget tit Meget tit Tit Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem Meget tit Tit En gang i mellem En gang i mellem
5.186.36.131 3997633511311035030 17-04-2018 03:35:51 Sjældent Meget tit Meget tit Meget tit En gang i mellem Meget tit En gang i mellem Meget tit Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig En gang i mellem Meget tit Tit Meget tit Meget tit Aldrig Sjældent Meget tit Aldrig Aldrig Sjældent En gang i mellem Meget tit Meget tit Meget tit Sjældent
5.186.36.131 3997633481312243990 17-04-2018 03:35:48 Tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Meget tit Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig
5.186.36.131 3997633411314879650 17-04-2018 03:35:41 Tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Meget tit En gang i mellem Meget tit En gang i mellem Sjældent Aldrig Sjældent Meget tit Aldrig Sjældent Aldrig En gang i mellem En gang i mellem Sjældent En gang i mellem Sjældent Tit Tit En gang i mellem Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Sjældent Aldrig Tit Meget tit Meget tit Meget tit Aldrig
5.186.36.131 3997633311317407079 17-04-2018 03:35:31 Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig
5.186.36.131 3997633311316427205 17-04-2018 03:35:31 Tit Tit Tit Meget tit Tit Tit Tit En gang i mellem Aldrig Aldrig En gang i mellem Tit Aldrig Aldrig Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent En gang i mellem Sjældent Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit Tit Sjældent Sjældent Tit Meget tit Meget tit Tit Aldrig
5.186.36.131 3997632931311716566 17-04-2018 03:34:53 En gang i mellem Sjældent Meget tit Tit Tit Tit Meget tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Tit En gang i mellem Aldrig Aldrig En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Tit Tit Tit Tit En gang i mellem En gang i mellem Tit En gang i mellem Sjældent Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Sjældent Sjældent En gang i mellem
5.186.36.131 3997632901316234041 17-04-2018 03:34:50 Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig
5.186.36.131 3997632711315962852 17-04-2018 03:34:31 Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig
5.186.36.131 3997632111311246251 17-04-2018 03:33:31 Aldrig Tit En gang i mellem En gang i mellem Meget tit Tit Aldrig Aldrig Meget tit Tit Meget tit Aldrig Tit Tit Aldrig Aldrig Aldrig Tit Sjældent En gang i mellem En gang i mellem En gang i mellem Aldrig Aldrig Meget tit Sjældent Aldrig Sjældent Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig
5.186.36.131 3997632091313180851 17-04-2018 03:33:29 Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig
5.186.36.131 3997631291315749467 17-04-2018 03:32:10 En gang i mellem Tit Meget tit Tit Meget tit Meget tit Meget tit Tit Sjældent Aldrig Tit Tit Aldrig Aldrig Sjældent En gang i mellem En gang i mellem Sjældent Meget tit Tit Tit Tit Tit Meget tit Meget tit En gang i mellem En gang i mellem Tit Meget tit Meget tit En gang i mellem Tit En gang i mellem
5.186.36.131 3997630391312113868 17-04-2018 03:30:39 Aldrig Tit Meget tit Meget tit Tit Tit En gang i mellem Sjældent Aldrig Aldrig Tit Sjældent Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig En gang i mellem Sjældent Tit Tit Tit Sjældent Tit Tit En gang i mellem Aldrig En gang i mellem Tit Meget tit Tit Tit Sjældent

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Her er dine muligheder:

Skriv en besked

86 39 40 02

ryomreal@ryomreal.dk