Spørgsmål og svar

Indmeldelse/udmeldelse

Retningslinjer ved indmeldelse og eventuelt udmeldelse 

 

  • Inden indmeldelse på Ryomgaard Realskole, inviteres eleven og forældrene til en forventningsbaseret samtale. 

 

  • Som hovedregel aftales en kortere ”prøveperiode”; normalt af en uges varighed. 

 

  • Herefter indmeldes eleven på Ryomgaard Realskole, såfremt der er overensstemmelse mellem forventningerne.  
  • HUSK altid at melde adresseændring til skolen, da vores systemer ikke opdateres automatisk

 

  • Ved eventuelt udmeldelse betales for løbende måned + 30 dage. Straks efter elevens sidste dag på skolen, slettes al adgang til Skoleintra. Taskebøger og biblioteksbøger skal afleveres til klasselæreren, senest på elevens sidste skoledag, i modsat fald fremsendes faktura.

Skolepenge og børnehavebetaling

    

               
Priser pr. 1. januar 2023              
               

Alle betalinger skal tilmeldes betalingsservice.

Ved udsendelse af girokort, vil der blive opkrævet et fakturagebyr på kr. 100,- pr. gang.

 
             
               
  1. barn 2. barn 3. barn        
               
0. - 10 klasse 1.802 1.201 601        
Real 10 - rejseopsparing 530 530 530        
               
SFO 1.015 677 339        
Klub fra 3. klasse 620 413 207        
               
Indskrivningsgebyr 870            
               
Børnehave incl. Mad-              
og frugtordning 2.175 1.556 937        
               
Værdiskab opkræves med kr. 300,- som et engangsbeløb ved barnets skolestart.    
Priserne reguleres med 2% hvert år i januar måned          
               

Skolepenge og børnehaveopkrævning er 12 måneder

SFO betaling er 11 måneder.

 
               

 

             

Ved søskendemoderation forstås:

Gældende for skolen:

Der betales altid fuld pris for 1. barn. Ved 2. barn, og så fremdeles, træder moderationen i kraft.

Gældende for børnehaven og SFO:

Søskendemoderation gives først når der er mere end ét barn tilmeldt i hhv Børnehaven eller SFO

   
               
               
               

Lejrskole/studieture

På Ryomgaard Realskole arbejder vi med en international profil, hvorfor vi samarbejder med skoler og projekter i Norden, Europa og Verden.

Her igennem er det målet at eleverne får indblik i og kendskab til andre kulturer, sprog og samfundsforhold.

Vi har derfor valgt at prioritere lejrskoler og studieture meget højt, hvilket betyder, at vores elever ca. hvert andet år tager på lejrskole/studieture med deres klasse/årgang 

På disse ture vægtes samværet samt faglige og sociale aktiviteter højt. Vi lærer hinanden endnu bedre at kende, og for både elever og lærere er rejserne noget, der ses frem til. Vores læringsmiljø skiftes for en stund ud med andre rammer, hvilket er udviklende for både fagligheden og fællesskabet. 

Skolen har et rejselegat, der kan træde til, hvis en elev af økonomiske grunde er forhindret i at deltage i klassens ture og arrangementer.

Kontakt skolens kontor for yderligere information om lejrskoletakster.

 

 

Lejrskoletakster 2023, forældrebetaling:
2. klasse            839,00 kr.      
4. klasse       1.416,00 kr.      
6. klasse     1.571,00 kr.      
8. klasse   1.735,00 kr.      
10. klasse    2.871,00 kr.      
         
Priserne reguleres med 2% hvert år i januar måned

 


Praktiske IT informationer - udstyr og programmer

Guide til at downloade og installere office 365:

1. Åbn en browser (vi anbefaler Chrome eller lignende) og gå ind på adressen www.ryomreal.dk

2. Klik på linket ”Office 365” øverst på siden. 

3. Klik på knappen ”Software” 

4. Klik på knappen ”installér”. (Siden finder selv ud af, om du har pc eller Mac - illustrationen viser PC). 

5. PC: Alt efter hvordan din browser er sat op, vil den enten automatisk gemme filen eller spørge efter en placering. Vælg evt. placering og gem filen. Klik herefter på filnavnet, kør filen og følg installationsprocessen. Mac: Filen gemmes automatisk og kan findes i FINDER, kør filen, og tast din kode (om nødvendigt).

6. Office 365 er nu installeret - For at se hvordan du logger på din OneDrive konto, som er tilknyttet Ryomgaard Realskole, se venligst guiden: ”Opsætning af OneDrive i Office 365”.

 

Guide til opsætning af Onedrive i Windows 10

 (Gøres KUN på personlig pc!)

Mac-brugere kan hente app’en ”OneDrive” via Appstore og skal efterfølgende logge ind med unilogin, se pkt. 2, for hvad du skal skrive.

1. Åbn OneDrive (Dobbeltklik (2 x klik) på Onedrive logoet). 

2. Vælg ”Arbejde eller skole”.

3. Indtast din Office365 e-mailadresse, som består af dit brugernavn i dit UNI-login efterfulgt af @rro365.dk - eks. karenn3765@rro365.dk og klik på log på. 

4. Indtast dit UNI-login og klik på ”Log ind”. Kommer du i stedet til en side hvor emailadressen du netop har tastet står der, og du skal taste password, klikker du blot en enkelt gang i feltet password, og den bør nu før dig videre til uni-login-siden.

5. Klik dig igennem de næste vinduer og du er nu logget på din OneDrive på din PC. Du kan altid se om du er logget på eller af, ved at tjekke farven på OneDrive logoet. Hvis logoet er gråt, er du ikke logget på.

 

Guide til opsætning af OneDrive i Office 365 på PC

(Bruges både på personlig pc samt offentlig pc, bruges den på offentlig/fælles pc, husk at logge af!)

 

1. Åbn Microsoft Word OBS! Dette skal gøres inden du opretter et dokument, da der kan opstå fejl, hvis du er ved at gemme et dokument og efterfølgende vil logge på Office365. Er du kommet til det, så gem dit dokument midlertidigt på skrivebordet, gå ud af Word, Excel eller hvad du bruger og åbn det igen, uden at åbne noget dokument! Hvis dit navn og skolekonto allerede fremgår i Word (dette ser du under ”Filer  konto”) skal du ikke foretage dig mere og kan lukke guiden. Ellers gå til punkt 2.

 

2. Log på Office 365 ved at klikke på ”Log på for at få mest muligt ud af Office”. 

3. Indtast din Office365 e-mailadresse. Denne består af dit UNI-loginbrugernavn efterfulgt af @rro365.dk og klik på ”Næste”.

4. Indtast dit UNI-login og klik på ”Log ind”.

5. Du er nu logget på din Office365. HUSK at logge af igen efter brug, hvis du sidder ved en offentlig/fælles pc!

 

Anbefalinger til IT-udstyr på Ryomgaard Realskole

Vi anbefaler at man bruger PC eller Mac.

Tablets (iPad/Microsoft Surface m.m.) samt Chromebooks er ikke hensigtsmæssige at bruge, da vi ofte oplever begrænsninger på disse i forhold til skolens IT-løsninger, samt i eksamensøjemed.

Minimumskrav til PC:

Skærm: 14” HD LED skærm (1366x768).

Processor: Intel i3 1.6 - 2,4 GHz.

Hukommelse: 8 GB DDR3.      

SSD-lager: 256 GB.

Grafikkort: Intel HD graphics 400.

Styresystem: Windows 10.

Netværkskort med 5Ghz trådløst net.

Anbefalede krav til PC:

Skærm: 15,6” Full HD (1920x1080) eller bedre.

Processor: Intel i5 2,4 GHz processor eller bedre.

Hukommelse: Minimum 8 GB DDR4.

SSD-lager: Minimum 256 GB.

Grafikkort: Intel HD graphics 630 eller bedre.

Styresystem: Windows 10

Netværkskort med 5Ghz trådløst net

Minimumskrav til Mac:

Macbook air (2019-model eller nyere).

Skærm: 13”

Processor: 1,1 GHz dual-core Intel Core i3-processor eller større

Hukommelse: 8 GB

SSD-lager: 256 GB eller større

Styresystem: OS X 10.15 Catalina eller nyere

Netværkskort med 5Ghz trådløst net

Såfremt barnet har brug for kompenserende IT i forhold til læsevanskeligheder, anbefaler vi PC/Mac, da disse understøtter de hjælpeprogrammer vi anvender i undervisningen.


Befordring

Befordring med offentlig transport

Der ydes tilskud til befordring mellem elevens folkeregisteradresse og skole.

Skolen dækker befordringsudgifterne Til offentlig transport med  

50% 

Kopi af bus- eller togkort samt oplysning om registrerings- og kontonummer afleveres på skolens kontor, hvorefter tilskuddet udbetales via netbank.

Kvitteringer for køb af befordring skal afleveres hurtigst muligt til kontoret og kan KUN udbetales i samme finansår, som udgiften har fundet sted.


Morgensang

Morgensang er en vigtig del af skolens kultur og hverdag. Efter dagens første pause samles alle elever og lærere i skolens sal. Det er blandt andet på dette tidspunkt, at eleverne føler sig som en del af et større fællesskab. 

Der bliver typisk sunget en sang, hvorefter der gives meddelelser af almen karakter til skolens elever. Herefter afsluttes der med endnu en sang, hvorefter elever følges med deres lærere ud i klasserne. 

Morgensang betragtes som en del af undervisningen, hvorfor der naturligvis er mødepligt til denne. I løbet af et helt skoleliv lærer eleverne ikke blot den danske sangskat at kende, men også sange på fremmedsprog prøves der kræfter med. 

Om fredagen underholder klasserne på skift med "Fredagsunderholdning" for resten af skolen. Denne underholdning er vidt forskellig fra gang til gang. Ofte har eleverne arbejdet med et konkret emne i undervisningen, som de præsenterer – gerne fra scene – og har omsat til drama. Andre gange underholdes der med sang og billeder – alt fra rim og remser til diasshow fra en netop afholdt lejrskole underholdes der med.

Eleverne bliver fortrolige med at videreformidler viden og oplevelser til deres kammerater – og der afsluttes altid med klapsalver.  

 


Frivillig musikundervisning

Skolen tilbyder undervisning i musik. Undervisningen er placeret efter 3. modul om onsdagen.
Der tilbydes skoleband for elever i 5.-10. klasse.


Skolekor

Kære børn og forældre i 3. – 5. kl.
Nu starter skolekoret op igen. I første omgang for elever i 3. – 5. kl.
Koret har fast øvegang hver onsdag i musiksalen kl. 13.45 – 14.30.
Klaus er korleder – og glæder sig rigtig meget til at synge med en masse
sangglade børn! Koret vil synge nogle dejlige sange i mange forskellige genrer – både nye og lidt ældre. Der vil også indgå bevægelse, rytmeøvelser og rytmeinstrumenter.
Vi stiler efter at blive rigtig seje og være med til at sætte fut og farver på skolens daglige liv og særlige dage som f.eks. julemarked, juleafslutning, sommer- koncert, fredagsunderholdning osv.
Vi håber, at rigtig mange kan få tid og lyst til at deltage. Første øvegang i skolekoret er onsdag i ugen efter efterårsferien (uge 43).
Skolekoret er et frivilligt tilbud, men hvis man vælger at melde sig til, forventer vi naturligvis også, at man møder op.
Har I spørgsmål, før I melder jer til, er I meget velkomne til at skrive til Klaus på intra.


Axel Munchs friplads

Axel Munchs Friplads kan søges af forældre med børn i 5.-10. klasse. Fripladsen gælder skolepengebetaling for en elev i resten af dennes skoletid, dog således, at der lægges en egenbetaling på kr. 220,- pr. måned. 

Fripladsen finansieres af Ryomgaard Realskole. Den skriftlige ansøgning, der sendes til skolebestyreren, skal være velbegrundet i hjemmets økonomiske forhold. Som ansøger skal man være indstillet på, at skolen kan bede om dokumentation for de givne oplysninger. 


Forenklede fælles mål

På Ryomgaard Realskole følger vi Folkeskolens Forenklede Fælles Mål, der er nationale mål, som beskriver, hvad eleverne skal lære.

 

Se mere på nedenstående link til ”Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling”. 

 

https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Fag-timetal-og-overgange/Faelles-Maal/Om-Faelles-Maal 

 

På denne side findes også prøvebekendtgørelser, vejledning om de afsluttende prøver samt yderligere beskrivelser og vejledning.


Klasser / årgange

På Ryomgaard Realskole har vi ét spor fra 0. til og med 5. klasse. Herefter overgår eleverne til årgange, der størrelsesmæssigt svarer til  2 klasser.  Denne praksis har vi arbejdet med siden 2003.

Fra 6. til og med 9. bliver eleverne opdelt fleksibelt i forhold til deres faglige og personlige formåen. En årgang råder over to klasselokaler og to lærere i alle fag, og eleverne vil blive inddelt i hold fag for fag, så de får de bedst mulige betingelser for god undervisning og skolemæssig trivsel. Vi underviser også hele årgangen samlet, når det giver mening. 

De hold, eleverne går på, kan være forskellige fra det ene fag til det andet, og enkelte skift kan forekomme hen over året. Lærerne vil ud fra overvejende faglige hensyn danne de hold, der fungerer bedst. 


Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelsen, der finder sted på 7. årgang, foregår i Marie Magdalene efter skoletid. Eleverne konfirmeres store bededag. 

Det er almindelig praksis, at alle konfirmander følger den samme konfirmationsforberedelse. De sidste undervisningsgange deltager de typisk i deres hjemsogns konfirmationsforberedelse, hvis de ønsker at blive konfirmeret der.


Svømning

I 3. og 4. klasse tilbydes der svømmeundervisning i Auning svømmelhal. Hver af de to klasser undervises et halvt år ad gangen.


Tilsyn

Ifølge lov om friskoler og private grundskoler er der udpeget en tilsynsførende for Ryomgaard Realskole. Den tilsynsførende skal aflægge besøg på skolen gennem skoleåret og følge undervisningen hovedsagelig i dansk, matematik og engelsk. Den tilsynsførende skal vurdere, om undervisningen lever op til, hvad man almindeligvis kan forvente i folkeskolen. 

Skolens tilsynsførende aflægger en skriftlig erklæring ved skolens årlige forældrekredsmøde.

 

Tilsynserklæringerne kan læses her


Tysk/fransk

Skolen tilbyder fra 5. klasse undervisning i enten tysk eller fransk. Undervisningen i begge fag afsluttes med Folkeskolens prøve (FP9) efter 9. klasse. 

I 10. klasse undervises eleverne i tysk, der afsluttes med Folkeskoles prøve – FP10. Der tilbydes IKKE fransk i 10. klasse


Uddannelsesvejledning

UU-Djursland udfører vejledningen ved vejleder Helle Duus.

Henvendelse:

Tlf.: 21248825

Mail: hedu@syddjurs.dk

Hjemmeside: https://cuuj.syddjurs.dk/uddannelsesvejledning/


Skoleskemaets opbygning

Se skoleskemaets opbygning med tider og klasser HER


Årsskrifter

Link til Ryomgaard Realskoles Årsskrifter 

Årsskrift 2016

Årsskrift 2015


Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Her er dine muligheder:

Skriv en besked

86 39 40 02

ryomreal@ryomreal.dk