Værdier

Ryomgaard Realskole er en over 100 år gammel privatskole, der vedholdende søger balancen mellem tradition og nytænkning samt undervisningsmæssige krav og trivsel. Vi er en levende og aktiv skole, hvor alle – elever som ansatte/lærere – i fællesskab arbejder med nutiden i respekt for fortiden og med forventninger til fremtiden.

Skolen bygger på værdierne faglighed, fællesskab & traditioner og robusthed/livsmestring, som du kan læse mere om herunder.

Faglighed

På Ryomgaard Realskole værner vi om fagligheden. Tryghed danner grundlaget for at forstå den fælles ramme, hvor trivsel og anerkendelse danner basis for en faglig velfunderet undervisning og et godt læringsmiljø.

Faglighed hos Ryomgaard Realskole:

  • Vores tilgang til eleverne er præget af ambitioner og forventninger. Derfor vægter vi højt, at eleverne får gode arbejdsvaner, tid til faglig fordybelse og mulighed for at forfølge deres nysgerrighed.
  • Vi ser indfrielsen af den enkelte elevs potentiale i fællesskabets kontekst bl.a. gennem meningsfuld undervisningsdifferentiering og mulighed for individuel og målrettet støtte.
  • Vi danner og uddanner vores elever i en sund og ligeværdig kultur med rummelighed, fællesskab og gensidig respekt.

Vores faglighed understøttes af vores politikker »


Fællesskab & traditioner

På Ryomgaard Realskole prioriterer vi fællesskab, fælles oplevelser og traditioner. For os er det vigtigt, at alle føler sig værdifulde og trygge i fællesskabet, tager ansvar for det og føler sig som en del heraf.

Fællesskab og tradition hos Ryomgaard Realskole:

  • Vores traditioner er samlende, kulturskabende og bærende for fællesskabsfølelsen. Derfor er vi bl.a. stolte over vores daglige fælles morgensang og fejring af højtider samt mærkedage.
  • Vores tilbagevendende aktiviteter på tværs af klassetrinene skaber og fastholder relationer, inspirerer og styrker oplevelsen af fællesskabet. Det er bl.a. gennem emneuger, venskabsklasser og skolefester, at vi åbner op for nye facetter af fællesskabet og skaber tryghed i relationerne i og på tværs af klasser og årgange.
  • For os er et godt fællesskab muligheden for udvikling, udfordring og udfoldelse. Vi vægter at give hinanden intense oplevelser, der rører og engagerer hver enkelt og fællesskabet. Derved opnår vi erkendelsen af, at det er vigtigt og givende at udvise tolerance for andre, deres meninger og forskelligheder. Hos os er alle en del af fællesskabet, mens vi udviser stor respekt for den enkeltes integritet.

Robusthed/livsmestring

På Ryomgaard Realskole arbejder vi, gennem hele skoleforløbet, med at øge og styrke elevernes robusthed; hele tiden tilpasset den enkeltes behov og situationen. At blive robust betyder, at man tør fejle, lærer at udsætte behov, udvikler selvstændighed og får kendskab til egne ressourcer. Vi arbejder ud fra, at robusthed opnås i samspillet med andre. Mellem elever og lærere - og mellem elever på tværs af klasser og klassetrin.

Robusthed og Ryomgaard Realskole:

  • Vi arbejder bevidst med klasserumsledelse samt en god og sund klassekultur, hvor eleverne føler sig ligeværdige og lærer at udvise empati samt forståelse for andre. Vi arbejder med konstruktiv konfliktløsning og mægling.
  • Vi tror på, at nysgerrighed, og en vis grad af frustration, driver eleverne videre i læringen. Vi skaber læringsmiljøer, hvor eleverne fordyber og øver sig - og på den måde får en fornemmelse for succes.
  • Som skole sætter vi tydelige rammer for hverdagen, hvor den enkelte kan udvikle sig. Gennem hverdagens undervisning og fælles aktiviteter i løbet af skoleåret, skaber vi grundlag for udvikling. Vi arbejder for, at vores elever får indsigt i eget potentiale – både personligt, fagligt og socialt. Venskabsklasser, ture ud af huset og fælles traditioner er blandt de aktiviteter, der er med til at sikre en proces, hvor eleverne over tid udvikler ressourcer og bliver robuste.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Her er dine muligheder:

Skriv en besked

86 39 40 02

ryomreal@ryomreal.dk