Tilsynsrapporter og vedtægter

Ifølge lov om friskoler og private grundskoler er der udpeget en tilsynsførende for Ryomgaard Realskole. Den tilsynsførende skal aflægge besøg på skolen gennem skoleåret og følge undervisningen især i dansk, matematik og engelsk. Den tilsynsførende skal sikre, at undervisningen lever op til, hvad man almindeligvis kan forvente i folkeskolen.

 

Skolens tilsynsførende aflægger en skriftlig erklæring ved skolens årlige forældrekredsmøde.

 

Tilsynsførende ved Ryomgaard Realskole er Kurt Madsen, Kolind.

Vedtægterne er behandlet af skolens bestyrelse den 22. februar 2006 og vedtaget den 28. september 2006 med indstilling til generalforsamlingen samme dag.  Den endelige vedtagelse er sket på skolens generalforsamling den 28. september 2006 og den 1. november 2006, og erstatter fundats af 25. marts 1998. Vedtægterne er godkendt af ministeriet den 7. december 2006, og er samme dag offentliggjort. Vedtægerne har herefter været tilgængelig på skolens hjemmeside.

Godkendelsen fra ministeriet sker på følgende vilkår:

  • Ministeriet forstår vedtægtens § 10, stk. 1, således, at bestyrelsen træffer beslutning om vedtægtsændringer, såfremt mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
  • Ministeriet forstår § 11, stk. 1, således, at bestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse i henhold til vedtægtens § 3, stk. 17.

 

Læs skolens vedtægter her

Tilsynserklæring skoleår 2022/2023

Se tilsynserklæring for skoleår 2022/2023 HER


Tilsynserklæring skoleår 2021/2022

Se tilsynserklæringen HER 


Tilsynserklæring skoleår 2020/2021

Se tilsynserklæring HER

Klik på Design i øverste venstre hjørne for at se dokumentet.


Tilsynserklæring skoleår 2019/2020

Se tilsynserklæring HER

Klik på Design i øverste venstre hjørne for at se dokumentet.


Tilsynserklæring skoleår 2018/2019

Se tilsynsersklæring HER


Tilsynserklæring skoleår 2017/2018

Se tilsynserklæringen her


Tilsynserklæring 5. september 2017

Jeg har dags dato besøgt Reaskolen og overværety undervisningen på:

6. årgang i tysk

9. årgang i matematik

Jeg har set en meget kvalificeret, varieret og motiverende undervisning, med stort udbytte for eleverne.

Undervisningen lever fuldt ud op til undervisningsmål og -krav i den offentlige skole.

 

5. september 2017

Henning Ærø

 


Tilsynserklæring 19. juni 2017

Jeg har dags dato besøgt Realskolen og  overværet undervisning i flg. klasser og fag: 

 

6. årgang - Dansk

4. årgang - Matematik

 

Al undervisningen gennemføres med høj kvalitet, såvel fagligt som pædagogisk.

Undervisningen lever fuldt ud op til kravene i den offentlige skole.

 

19. juni 2017

Henning Ærø


Tilsynserklæring 7. marts 2017

Jeg har d.d. besøgt Realskolen og overværet undervisningen i flg. klasser og fag:

3. klasse matematik

8. klasse matematik

7. klasse engelsk

8. klasse historie

Jeg kan fortsat udtale mig positivt om undervisningen, der såvel fagligt, som pædagogisk lever op til kravene i folkeskolen.

 

7. marts 2017

 

Henning Ærø


Tilsynserklæring 10. januar 2017

Jeg har d.d. besøgt Realskolen og overværet undervisningen i flg. klasser og fag:

 

8. klasse matematik

2. klasse billedkunst

9. klasse dansk

7. klasse engelsk

 

I alle undervisningsforløb er eleverne motiverede og arbejder koncentreret med opgaverne.

 

Undervisningen lever helt op til, og holder mål med, undervisningen i folkeskolen.

 

Ryomgård, den 10. januar 2017

Henning Ærø, Tilsynsførende

 

 


Tilsynserklæring 25. oktober 2016

Jeg har dags dato besøgt Realskolen og overværet undervisningen i følgende klasser og fag:

4. klasse engelsk

1. klasse dansk

2. klasse matematik

7. klasse matematik

Undervisningen svarer helt til normer og krav i folkeskolen, og undervisningen lever helt op til det faglige og pædagogiske niveau i den offentlige skole.

Ryomgård den 25. oktober 2016

Henning Ærø, Tilsynsførende

 

 


Tilsynserklæring 30. august 2016

Jeg har dags dato besøgt Realskolen og har overværet undervisning i følgende klasser og fag:

  1. klasse Dansk
  2. klasse Matematik
  3. klasse Dansk
  4. klasse matematik

Der bliver gennemført en motiverende undervisning, hvor mål, krav og resultater er fuldt på højde med niveauet i folkeskolen.

Ryomgård den 30. august 2016

Henning Ærø - tilsynsførende


Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Her er dine muligheder:

Skriv en besked

86 39 40 02

ryomreal@ryomreal.dk