International Dimension

”Ryomgaard Realskole – den bedste skole på Djursland, hvor børn og unge uddannes til fremtiden i tråd med samtiden”

 

For os er et godt fællesskab muligheden for udvikling, udfordring og udfoldelse. Vi vægter at give hinanden intense oplevelser, der rører og engagerer hver enkelt og fællesskabet.

Derved opnår vi erkendelsen af, at det er vigtigt og givende at udvise tolerance for andre, deres meninger og forskelligheder. Hos os er alle en del af fællesskabet,
mens vi udviser stor respekt for den enkeltes integritet.

Vi danner og uddanner vores elever i en sund og ligeværdig kultur med rummelighed, fællesskab og gensidig respekt.  Vi tror på, at nysgerrighed, og en vis grad af frustration, driver
eleverne videre i læringen. Vi skaber læringsmiljøer, hvor eleverne fordyber og øver sig - og på den måde får en fornemmelse for succes.

På Ryomgaard Realskole lægger vi stor vægt på, at vores elever møder andre kulturer og opfattelser. Vi ønsker, at vores elever får en bred og nuanceret omverdensforståelse. Derfor finder vi det vigtigt, at Ryomgaard Realskole har kontakt med flere forskellige samarbejdspartnere i andre lande. 

Den internationale kontakt foregår dels via internettet, dels via ansigt-til-ansigt møder, når der skabes mulighed for det. Gennem årene har vi haft flere internationale projekter med blandt andre lande som Island, Vietnam, Chile, Letland, Litauen, Tyskland, Estland, Belgien, Norge, England, Spanien, Rumænien og Kenya. Langt de fleste af disse destinationer er blevet besøgt på studieture på de forskellige klassetrin.

Ryomgaard Realskole ønsker at styrke den internationale dimension på både lærer- og elevniveau. Arbejdssproget er som regel på enten engelsk, tysk eller fransk.

 

“We take pride in our international profile preparing students for life in today’s fast developing and global society. This is expressed by travels all through the school course – in Denmark, in the northern countries, in EU, and in the world.”

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Her er dine muligheder:

Skriv en besked

86 39 40 02

ryomreal@ryomreal.dk