Politikker og fokusområder

Friluftsrådets tildeling af Grønt Flag Grøn Skole til Ryomgaard Realskole
Mobning

Politik vedrørende mobning

 

Mål

 

·         Vi ønsker en skole, hvor alle udviser hinanden respekt trods forskelligheder.

·         Vi anser mobning for et fælles problem og et fælles ansvar.

·         Vi ønsker ikke at mobning finder sted.

·         Alle har et ansvar for at gribe ind, hvis mobning finder sted på arbejdspladsen.

 

 

Baggrund

 

Mobning - eller rettere, den utryghed, den medfører - er ødelæggende for såvel mobbeofferet som mobberens evne til at tænke klart, og det forringer sågar evnen til indlæring.

Tryghed og robusthed hos børn og unge er derfor altafgørende for, at der ikke opstår mobning i de fællesskaber, børn og unge er en del af.

Definition

·         Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende.

·         De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.

·         Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede, eller enkeltstående konflikter er ikke mobning.

Kilde: Arbejdstilsynet

.

Handlinger

Tryghed skabes gennem beslutninger:

•         Giv alle børn og voksne viden om tryghed, utryghed og mobning.

•         Vær venlig og nærværende – især overfor mennesker, der har det svært.

•         Giv plads til forskellighed i fællesskabet, frem for ensartethed.

•         Samvær om at opdage og lære noget spændende fremmer fællesskabet.

•         Brug aldrig nedsættende sprog.

·         Skæld aldrig ud eller bebrejd andre. I et utrygt miljø er alle ofre, og straf og bebrejdelser gør det kun værre.

·         Accepter, at det tager tid at opbygge tryghed – det er ok at begå fejl og øve sig.

•         Skriv, tegn eller fortæl hver dag 3 gode ting, stort eller småt, som er lykkedes.

Brug kroppen:

•         Dyrk motion. Det skaber humørstoffer i hjernen.

•         Hvis du akut skal have ro på alarmsystemet så træk vejret dybt og roligt, indtil du kan mærke, at der er ro i kroppen og hovedet.

Følelsen af tryghed indeni skabes også ved at træne robusthed:

•         Robusthed handler om at blive god til at tænke sig om og styre sit alarmsystem.

•         Robusthed trænes ved at man får passende sociale udfordringer - hverken for store eller for små.

•         Med robusthed kan man trives - med mange forskellige opgaver og stor social forskellighed - i en kompleks verden.

Kilde: Ny viden om mobning, Århus Kommune


Mobilpolitik

Klik HER for at læse vores mobilpolitik


Princip for skole-hjem-samarbejde på Ryomgaard Realskole

klik HER for at læse vores principper


Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Her er dine muligheder:

Skriv en besked

86 39 40 02

ryomreal@ryomreal.dk