Spørgsmål & svar - Ny elev

Her har vi prøvet at samle svar på de spørgsmål, som de fleste har.

Hvor kommer eleverne fra?

Vi modtager elever fra hele Djursland. Vi har indsat de forskellige byer på kortet nedenfor. Vær dog opmærksom på, at listen ikke er komplet.


Transportmuligheder til og fra Ryomgård

Da vi har elever fra det meste af Djursland, er vi glade for, at Ryomgård er et trafikknudepunkt midt på Djursland. Følgende buslinjer kører til og fra Ryomgård (oktober 2019):

Aarhus Letbane: Aarhus - Skødstrup - Løgten Hornslet - Mørke - Thorsager - Ryomgård - Kolind - Trustrup - Hessel - Grenaa

Linje 121: Aarhus - (Skødstrup - Løgten) - Rønde - Ryomgård

Linje 212: Randers - Auning - Ryomgård - Kolind - Ebeltoft

Linje 214: Randers - Auning - Ryomgård - Grenaa

Linje 352: Ryomgård - Glesborg - Bønnerup - Grenaa

Vi henviser til Midttrafik for specifikke køreplaner.

Derudover venter skolen (ligesom resten af Djursland) på den snarlige åbning af letbanen. Når letbanen åbner, bliver det med halvtimesdrift. Letbanen vil være i stand til at bringe elever fra og til Kolind, Trustrup, Grenå, Mørke, Hornslet, Løgten/Skødstrup og Lystrup.


Langt til skole - venskaber og relationer

Mange forældre er bekymrede for deres barns sociale relationer set i forhold til afstanden til skolen. Kan mit barn danne venskaber, selvom vi ikke bor i samme by? Vil det sociale netværk falde bort i hjembyen? Hvordan med legeaftaler?

Vi kan heldigvis sige, at vi oplever en masse glade børn, der kommer til skolen fra hele Djursland. De danner hurtigt et nyt socialt netværk på skolen og med de andre elever. I mange tilfælde udvides netværket også udover skolen og ind i selve byen Ryomgård. At vedligeholde et socialt netværk i hjembyen, kræver selvfølgelig en indsats, og vi oplever, at langt de fleste børn fastholder relationerne gennem fritidsinteresser såsom sport eller andre aktiviteter. 


Hvad koster det?

 

 

Se HER


Hvor mange lærerskift kan man forvente i løbet af et skoleliv?

Som udgangspunkt følger lærerteamet eleverne fra 0. til 5. klasse og fra 6. årgang til 9. årgang.


Hvor mange moduler læser de forskellige klassetrin?

1 modul = 90 min.

0. - 1. klasse: 13 moduler

2. - 4. klasse: 14 moduler

4. - 10 klasse: 15 moduler


Hvor mange elever er der i klasserne?

Vi tilstræber, at der er 23 elever i hver klasse og 44 elever på en årgang.


Hvordan er ringetiderne?

Mandag, onsdag og fredag:

1. modul: 08.15 – 09.45

2. modul: 10.10 – 11.40 (inklusiv morgensang)

3. modul: 12.05 – 13.35

Om onsdagen er der skoleband.

 

Tirsdag og torsdag:

1. modul: 08.15 – 09.45 

2. modul: 10.05 – 11.35 (inklusiv morgensang)

3. modul: 12.00 – 13.30 (0. – 3. klasse)

3. lektion: 12.00 – 12.45 (4. – 10. klasse)

4. modul: 12.50 – 14.20 (4. – 10. klasse)


Hvordan passer ringetiderne med transportmulighederne?

Der vil normalt være en fin samhørighed mellem ringetider og offentlig transport. I de tilfælde, hvor transporten ikke passer med ringetiderne, er det muligt at få dispensation til at møde et par minutter senere eller gå et par minutter før, det ringer ud.


Hvordan er overgangen fra børnehave til skole?

Der følger en kendt voksen med i 0. klasse som klassepædagog. Samtidig kobles kommende dansk- og matematiklærer på klassen allerede i børnehaven.

I 0. klasse er der en klassepædagog tilknyttet, således at der hver dag om formiddagen er to voksne i klassen.

I løbet af børnehaveåret er børnene tæt forbundet med skolen. De går til morgensamling hver fredag, og der er fællespasning i SFO morgen og eftermiddag.

Læs desuden mere under Førskole.


Hvordan samarbejder I med forældrene?

Vi vægter et meget tæt forældresamarbejde, hvilket også betyder, at kommunikationsvejen mellem forældre og lærer er kort. Det er efter vores opfattelse afgørende for et barns trivsel og faglige udvikling, at der er et tæt, åbent og ærligt samarbejde mellem skole og hjem.


Hvordan støtter i børnene til at skabe relationer?

Vi er opmærksomme på, at alle børn har nogen at lege med og være sammen med. I indskolingen er det en stor del af det sociale arbejde med klassens trivsel, at vi sørger for, at alle børn leger med nogen - på tværs af køn og bedstekammerater. Vi laver "frikvartersvenner" for på den måde at få børnene til at se og opleve andre kammerater end dem, de selv ville vælge at lege med. Vi opfordrer forældrene til at lave legeaftaler og etablerer legegrupper for børnene.

Samtidig har vi fokus på, at der kan skabes gode relationer på tværs af klasser. Det sker blandt andet i SFO, ved emneuger og via skolens legepatrulje i frikvarterne.


Hvordan forebygger I mobning?

Ved at skabe gode relationer og fællesskaber i klasserne. Ved at italesætte, fra eleverne starter hos os, hvad vi oplever som værende rart at sige/høre og ikke værende rart at sige/høre. Vi taler med børnene om de ting, de gør, der er godt. Samtidig med guider og støtter vi dem, når der sker noget, der er knap så godt. Se desuden skolens mobbepolitik for mere.


Hvordan håndterer I børn med særlige behov?

Vi har elever, der modtager specialpædagogisk støtte. Alt efter elevens individuelle behov, benyttes midlerne som en ressource i klassen, så eleven inkluderes i klassens rammer og fællesskab.

Det er også muligt, at midlerne benyttes til mere individuel undervisning 1-1 eller for en mindre gruppe elever med én lærer. Vi er altid bevidste om, at elever med særlige behov, er elever, vi kan rumme, og som vi vurderer at kunne inkludere i klassen på lige vilkår med andre.


Hvordan er Jeres mobilpolitik?

Elever i 0. til 4. klasse benytter ikke mobiltelefoner i skoletiden.

Fra 4. til 10. klasse kan eleverne benytte deres mobiltelefoner i frikvarteret, eller hvis den skal anvendes som en del af undervisningen.


Hvordan arbejder I med IT?

Fra 4. klasse skal alle elever medbringe en bærbar PC. Skolen installerer de nødvendige programmer Office 365 og licenser til Office-pakken. I den daglige undervisning, hvor vi ofte benytter digitale portaler, gøres eleverne mere og mere fortrolige med brugen heraf. Computeren som arbejdsredskab i stort set alle fag integreres som en natur del af elevernes skolehverdag.


Hvilke valgfag tilbyder I?

Vi varierer løbende udbuddet af valgfag. I 2019/2020 udbyder vi Grundtræning og motion, Billedkunst og programmering  


Hvilke sprogfag tilbyder I?

Fra 1. klasse har alle engelsk.

Fra 5. klasse vælger eleverne enten tysk eller fransk.

 


Hvordan inddrager I bevægelse i hverdagen?

Alle lærer er bevidste om, hvor vigtigt et "bevægelses-break" kan være for udbyttet af undervisningen. Desuden integreres bevægelse ofte som et element i undervisningen.


Hvilke forventninger har I til jeres elever?

Vi forventer, at alle elever på Ryomgaard Realskole er her for at blive så dygtige, som de har mulighed for. Vi forventer, at man som elev er indforstået med de regler og rammer, der gør sig gældende for skolen; at man respekterer klassekammeraterne og kan rumme forskelligheder.


Hvilke forventninger har I til forældrene?

Vi forventer, at alle forældre bakker deres børn op på det udviklingstrin, barnet befinder sig på, så eleven har mulighed for at udnytte alle sine potentialer.

At man som forældre er indstillet på et åbent og ærligt samarbejde, hvor barnets trivsel er i fokus. At man er indstillet på at samarbejde som forældregruppe på de enkelte klassetrin, og at man, som forbillede og rollemodel for sit barn, behandler alle med respekt og ud fra de forskelligheder, vi nu engang har.


Hvilke forventninger har I til jeres ansatte?

Vi forventer, at alle ansatte arbejder ud fra skolens værdisæt om faglighed og robust. Dermed arbejder alle ansatte på at gøre eleverne så dygtige som de har mulighed for at blive. Vi forventer samarbejde mellem skole og hjem, internt på skolen, og at der skabes gode relationer mellem elever og lærer.


Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Her er dine muligheder:

Skriv en besked

86 39 40 02

ryomreal@ryomreal.dk