Strukturen for hverdagen i børnehaven

Strukturen for hverdagen i Ryomgaard Realskoles Børnehave

Børnehaven åbner kl. 6.30

Kl. 9.00 forventer vi at alle børn er mødt, så vi kan gå til fælles samling. Vi opdeler børnene så storebørnsgruppen holder samling for sig.
Samling: Ved samling sidder børnene på faste pladser. Alle børn tilbydes frugt, grønt eller nødder og en rugbrød med smør.
Herefter taler vi om:
- Dag, måned, årstid og årstal.
- Hvem er i børnehave i dag.
- Dagens program visualiseres med piktogrammer på tavlen.

Hver dag under samling er der en fælles opgave eller aktivitet alt, efter emne og tema. Det kan være alt fra fælles sociale lege, sanglege, skoleopgaver, spil, bogstav eller tallege, filte, så i urtepotter, tegne, sy og meget, meget mere.
Frem til frokost er der fri leg, ude eller inde.
Børnene samles til madpakker, igen omkring bordene på de faste pladser. Hver dag læses der højt for børnene.
Efter madpakker går børnene ud. Herefter er det frit om man vil lege ude eller inde.
At lege ude betyder også, at man kan tegne, lave modellervoks, male eller lege med Lego. Børnene må gerne tage ting indefra med ud. Vi oplever, at børnene ved at få medbestemmelse, og tillid til, at lege hvad og hvor de vil, føler ejerskab overfor tingene og dermed passer på dem, og rydder på plads efter sig.
Hver eftermiddag er der grovboller til eftermiddagsmad.
- Hver onsdag er der maddag, hvor to at de ældste børn, på skift, vælger en ret, handler ind og tilbereder maden, sammen med en voksen. Alle børn i børnehaven spiser det fælles måltid om onsdagen.
- Hver fredag går børnehaven på skolen, og deltager i morgensang og fredagsunderholdning.
- En dag om ugen (efterår/vinter) går vi i skolens gymnastiksal, og leger forskellige lege, der styrker børnenes motorik.


Andre begivenheder

Fødselsdage. Der er mulighed for at fejre barnets fødselsdag i børnehaven, men vi kommer også gerne hjem og fejrer barnet. Vi laver en fælles gave til fødselaren.

Havebesøg. Hvert år i september starter storbørnsgruppen op med at besøge alle børnenes haver. Vi skal ikke ind og der skal ikke serveres noget ved vores besøg. Vi besøger hinandens haver som et led i opbygningen af børnenes sociale forståelse og accept af forskellighed. Vi går rundt til dem vi kan og benytter ellers skolens bus eller offentlig transport.

Antimobning. Vi arbejder med Red Barnets antimobbekampange, ”Fri for Mobberi”.

Ture ud af huset. Vi tager på turer ud af huset. F.eks. i skoven, til stranden, på biblioteket og til Gl. Estrup landbrugsmuseum.

Bedsteforældredag. Vi inviterer til bedsteforældredag i foråret, hvor børnenes bedsteforældre kan komme på besøg og opleve en dag i børnehaven.

Overnatning i børnehaven. Storbørnsgruppen afslutter året med at overnatte i børnehaven, hvilket altid er en stor succes. Forældrene inviteres på morgenmad ved afhentning af børnene morgenen efter.


Forældrerådet

Forældrerådet i Ryomgaard Realskoles Børnehave består af 3-4 medlemmer valgt af forældrene i børnehaven. Senest 1.september er der forældremøde med valg til forældrerådet. Forældrerådets medlemmer vælges for en 1-årig periode. Forældrerådet har ikke indblik i enkelte familiers forhold, og medlemmerne i rådet er omfattet af tavshedspligten. Forældrerådets primær opgave er at arrangere trivselsarrangementer samt bidrage og spare i forhold til hverdagen i børnehaven. Forældrerådets opgaver omhandler:

  • Give forældrene indflydelse på børnehavens dagligdag
  • Være med til at børnehaven fortsat udvikler sig
  • Medvirke til at styrke samarbejdet mellem forældrene og de ansatte

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Her er dine muligheder:

Skriv en besked

86 39 40 02

ryomreal@ryomreal.dk