Strukturen for hverdagen i børnehaven

Strukturen for hverdagen i Børnehuset Blæsenborg

Dagens gang i børnehaven 

 

6.30

Børnehuset åbner, der er mulighed for at få morgenmad indtil kl. 7.30

------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.30 – 9.30

Vi er fælles i hele huset.

------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.30

Alle grupper holder samling med rugbrød, frugt og gennemgang af piktogrammer med dagens program. Derefter starter dagens aktiviteter. Her vil vi ofte være delt op i grupperne hvor der vil være pædagogiske aktiviteter. I nogle perioder kører vi temaer/projekter.

Vi opfordrer derfor til at jeres barn er afleveret senest kl. 9.00

 

------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.30 – 12.00

Vi spiser madpakker.

Onsdag er der maddag og vi får serveret mad fra skolens køkken, derfor ingen madpakker.

Nogle børn sover efter madpakker, andre børn er på legepladsen

 

-------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.00

Vi serverer eftermiddagsmad for børnene.

Derefter vil der være fri leg og aktiviteter rundt i huset.

 

 

Fredag formiddag: Holder vi fælles båldag for hele huset hvor vi typisk vil bruge formiddagen udendørs.

 


Årshjul

Vi fejrer alle børns fødselsdag

Bedsteforældredag en gang årligt

Jul: Julegaver, julegudstjeneste i kirken, juleskuespil på skolen, juleklip, julebag.

Fastalavnsfest, klip og pynt

Påskeklip og historie

Gallafest for børnene inden skolestart

Sprog og kommunikations forløb

Ugentlig maddag

Ugentlig Båldag

Musik og sang på skolen

Natur dag en gang om måneden

Forældrekaffe

Motionsløb

Natur uge

 

 


____________________________________________________________________________________________________________________

Overgang til skole

Det forventes, at børnene efter børnehaven begynder deres skolegang i Ryomgård Realskoles         0. klasse og derfor er vores fokus, at lave en blød overgang til skolestart.

Vores fokus er at arbejde med børnegruppen, så de socialt, både som gruppe og som individer, er parate til mødet med skolen. Vi skaber tryghed og nærvær ved at være faste voksne omkring børnene, samt via en fast struktur med forudsigelighed og gentagelser. Ved den daglige samling, arbejdes der blandt andet med skoleforberedende opgaver og fælleslege.

Det sidste halve år op mod skolestart, øges samarbejdet mellem børnehave og skole.

Det gør vi ved:

 

-                           Gruppen opholder sig i SFO-lokalet om formiddagen

-                           Gruppen spiser i skolens kantine en dag om ugen

-                           Gruppen er med til morgensang et par gange i ugen

-                           Skolens faciliteter benyttes såsom gymnastiksal og legeplads

-                           Der er fælles aktiviteter sammen med 0. klasse i 0.klasse

-                           De voksne fra 0. klasse og SFO er en del af hverdagen

-                           Fra april er gruppen en del af SFO om eftermiddagen.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Her er dine muligheder:

Skriv en besked

86 39 40 02

ryomreal@ryomreal.dk