Strukturen for hverdagen i børnehaven

Børnehaven åbner kl. 6.30

Kl. 9.00 forventer vi at alle børn er mødt, så vi kan gå til fælles samling.

Samling: Ved samling sidder børnene på faste pladser ved tre borde. Alle børn tilbydes frugt, grønt eller nødder og en rugbrød med smør.

Herefter taler vi om:

  • Dag, måned årstid og årstal. Der flyttes fysisk en perle fra et glas til et andet for at visualisere, hvordan en måned/ årstid går på hæld.
  • Hvem er i børnehave i dag
  • Dagens program visualiseres med piktogrammer på tavlen.

Hver dag under samling er der en fælles opgave eller aktivitet alt, efter emne og tema. Det kan være alt fra fælles sociale lege, sanglege, skoleopgaver, spil, bogstav- eller tallege, filte, så i urtepotter, tegne, sy, bevægelse og meget, meget mere.

Frem til frokost er der fri leg, ude eller inde.

Børnene samles igen omkring bordene på de faste pladser, til madpakker. Hver dag læses der højt for børnene.

Efter madpakker går børnene ud. Herefter er der frit om man vil lege ude eller inde.

At lege ude betyder også, at man kan tegne, lave modellervoks, male eller lege med LEGO. Børnene må gerne tage ting indefra med ud. Vi oplever, at børnene ved at få medbestemmelse og tillid til at lege hvad og hvor de vil, føler ejerskab overfor tingene og dermed passer på dem og rydder på plads efter sig.

Hver eftermiddag er der grovboller inden vi

kl. 15.30 går i SFO.

Fra kl. 15.30 til kl. 17.00 er der fælles pasning med SFO i SFO

- Hver tirsdag er der maddag, hvor børnene to og to på skift vælger en ret, handler ind og tilbereder maden sammen med en voksen.

- Hver fredag går børnehaven på skolen og deltager i morgensang og fredagsunderholdning.

- En dag om ugen går vi i skolens gymnastiksal og leger forskellige lege der styrker børnenes motorik.


Andre begivenheder

Fødselsdage. Der er mulighed for at fejre barnets fødselsdag i børnehaven, men vi kommer også gerne hjem og fejrer barnet. Vi laver en fælles gave til fødselaren.

Havebesøg. Hvert år starter vi i september med at besøge alle børnenes haver. Vi skal ikke ind og der skal ikke serveres noget ved vores besøg. Vi besøger hinandens haver som et led i opbygningen af børnenes sociale forståelse og accept af forskellighed. Vi går rundt til dem vi kan og benytter ellers skolens bus eller offentlig transport.

Antimobning. Vi arbejder med Red Barnets antimobbekampange, ”Fri for Mobberi”.

Ture ud af huset. Vi tager på turer ud af huset. F.eks. i skoven, til stranden, på biblioteket og til Gl. Estrup landbrugsmuseum.

Bedsteforældredag. Vi inviterer til bedsteforældredag i foråret, hvor børnenes bedsteforældre kan komme på besøg og opleve en dag i børnehaven.

Overnatning i børnehaven. Vi afslutter året med at overnatte i børnehaven, hvilket altid er en stor succes. Forældrene inviteres på morgenmad ved afhentning af børnene morgenen efter.


Forældrerådet

Forældrerådet i Ryomgaard Realskoles Børnehave består af 3-4 medlemmer valgt af forældrene i børnehaven. Senest 1.september er der forældremøde med valg til forældrerådet. Forældrerådets medlemmer vælges for en 1-årig periode. Forældrerådet har ikke indblik i enkelte familiers forhold, og medlemmerne i rådet er omfattet af tavshedspligten. Forældrerådets primær opgave er at arrangere trivselsarrangementer samt bidrage og spare i forhold til hverdagen i børnehaven. Forældrerådets opgaver omhandler:

  • Give forældrene indflydelse på børnehavens dagligdag
  • Være med til at børnehaven fortsat udvikler sig
  • Medvirke til at styrke samarbejdet mellem forældrene og de ansatte

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Her er dine muligheder:

Skriv en besked

86 39 40 02

ryomreal@ryomreal.dk